Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2012

Ledelsen i Petoro

_5KA4538

Kjell Pedersen

Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør, peteroleumsteknologi fra NTH.
Karriere: Har en lang internasjonal yrkeskarriere og en rekke ledende stillinger i Exxon/ExxonMobil bak seg både på oppstrøms- og nedstrømssiden. Administrerende direktør i Petoro siden 2001.


 

Grethe Kristin Moen

Grethe Kristin Moen

Direktør modne oljefelt
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.

 

Jan Rosnes

Grethe Kristin Moen

Direktør gassfelt/nye utbygginger
Utdanning: Sivilingeniør petroleum fra Høgskolen i Stavanger
Karriere: Har bred erfaring fra prosjekt- og strategiarbeid, blant annet for Shell i Norge og Skottland og for Statoil. Har i Petoro vært direktør for prosjekt & strategiavdelingen og leder for områdene Tampen og Oseberg.


 

Laurits Haga

Laurits Haga

Direktør marked og avsetning
Utdanning: Økonom
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Han har hatt en rekke lederstillinger i Mobil og var leder for gassavdelingen i ExxonMobil i Norge før han kom til Petoro.


 
Roy Ruså

Roy Ruså

Direktør teknologi
Utdanning
: BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.


 
Marion Svihus

Marion Svihus

Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra Statoil der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans.


Olav Boye Sivertsen

Olav Boye Sivertsen

Juridisk direktør
Utdanning: Jurist
Karriere: Jurist fra Universitetet i Oslo, har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.
 

Tor Rasmus Skjærpe

Tor Rasmus Skjærpe

Direktør strategi og organisasjon
Utdanning: Sivilingeniør fra NTH.
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet – sist som direktør for Petoros lisensoppfølging og før Petoro leder av Norsk Hydros virksomhet i området Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen.
>> petoro.no    |    Copyright 2012 Petoro