PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
LANG ERFARING: Sivilingeniør Asbjørn Voll har jobbet åtte år i Petoro og har fra før lang erfaring fra Statoil, Enterprise Oil Norge og Amoco. Geofysiker
LANG ERFARING: Sivilingeniør Asbjørn Voll har jobbet åtte år i Petoro og har fra før lang erfaring fra Statoil, Enterprise Oil Norge og Amoco. Geofysiker Olav Barkved er spesialist på reservoarovervåkning og kom fra BP til Petoro for to og et halvt år siden. Begge foto: Tommy Ellingsen

Tillit til reservegrunnlaget

Pålitelige reservoarmodeller er avgjørende for å kunne forutse hvordan reservoarene vil oppføre seg. Dette er grunnleggende for å beslutte investeringer i nye brønner og anlegg.
Les mer
gron_strek
Foto: Emile Ashley

Grethe Moen i sin lederartikkel:

Ikke alle endringer setter i gang store omstillingsprosesser. I 2014 var Changes tema for ONS. Årets ONS-tema, Transition signaliserer imidlertid at vi nå står midt i selve omstillingen. Endringer i omgivelsene har ført til betydelig økt usikkerhet knyttet til fremtidsutsiktene for vår bransje. Dette er vi i ferd med å ta inn over oss som en ny normalsituasjon. 
Les mer
Fra endring til krevende omstilling
Illustrasjon: Forsys Subsea

Slår seg sammen – kutter kostnader

Ved å optimalisere undervannsarkitekturen og gjennomføre prosjektene sammen, vil Technip og FMC Technologies levere undervannsløsninger rundt 30 prosent billigere enn de kan hver for seg. Det kan utgjøre forskjellen på om et funn blir bygget ut eller ei.
Les mer
Slår seg sammen – kutter kostnader
I PRODUKSJON: Ivar Aasen-plattformen sommeren 2016. Foto: Det norske

La ekspertene være eksperter

Boretakten på Ivar Aasen slo rekorder fra første stund. Siden gikk det bare oppover. E€ektiviteten kan gi Det norske og partnerne en gevinst på mellom én og to milliarder kroner. Nøkkelen ligger i samarbeidet.
Les mer
La ekspertene være eksperter
Foto: ONS/Kallen

Radikal endring og nytenking må til

Boretakten har doblet seg og brønnkostnadene er halvert på viktige felt de siste to årene, men det er ikke nok. Nye muligheter finnes, men krever en transformasjon av næringen gjennom endringer i samarbeidskultur, nye forretnings modeller og ny teknologi. – Dette får vi til om vi vil nok, sier Roy Ruså.
Les mer
Radikal endring og nytenking må til
Foto: Harald Pettersen – Statoil

Boree€ektivitet – store besparelser, men ikke i mål

Bore- og brønne€ektiviteten i Statoil har økt med 30 til 40 prosent de siste to årene, og det er mer å hente. Geir Tungesvik håper nesten at oljeprisen ikke stiger for fort.
Les mer
Boree€ektivitet – store besparelser, men ikke i mål
Illustrasjonsfoto: IStock

Dette kan vi lære av britisk sokkel

Utviklingen på britisk sokkel ligger ti år foran norsk sokkel. Basert på denne erfaringen mener McKinsey at vi kan vente oss mer nedsalg i store, modne felt, flere nye oljeselskaper, nye operatørmodeller og stadig forlenget levetid.
Les mer
Dette kan vi lære av britisk sokkel
MØTEPLASS: Allerede under ONS i 2012 var budskapet fra Petoro tydelig: «Lite tid. Mye igjen.» I år er budskapet «Langsiktig konkurransekraft skapes nå». Foto: ONS/Kallen

Viktig å sikre fremtidig verdiskaping

Målt i produksjon er Petoro gjennom statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) den nest største lisensporteføljen på norsk sokkel. Med olje- og gasspriser på dagens nivå gir dette omtrent 300 millioner kroner i inntekter hver eneste dag. Petoros mål er å maksimere verdien av denne porteføljen.
Les mer
Viktig å sikre fremtidig verdiskaping
PetoroPerspektiv16-17

Klar for neste generasjon

«Ryktet om min død er betydelig overdrevet!» Mark Twains sitat illustrerer mye av dagens politiske debatt om oljeindustrien som «historie». Heldigvis ser mange en bransje med muligheter, til tross for flere utfordringer. Kronikk av Ole Evensen, global strategiansvarlig olje og gass oppstrøm, IBM
Les mer
KLAR FOR NESTE GENERASJON
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro