PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
LANG ERFARING: Sivilingeniør Asbjørn Voll har jobbet åtte år i Petoro og har fra før lang erfaring fra Statoil, Enterprise Oil Norge og Amoco. Geofysiker
LANG ERFARING: Sivilingeniør Asbjørn Voll har jobbet åtte år i Petoro og har fra før lang erfaring fra Statoil, Enterprise Oil Norge og Amoco. Geofysiker Olav Barkved er spesialist på reservoarovervåkning og kom fra BP til Petoro for to og et halvt år siden. Begge foto: Tommy Ellingsen
LANG ERFARING: Sivilingeniør Asbjørn Voll har jobbet åtte år i Petoro og har fra før lang erfaring fra Statoil, Enterprise Oil Norge og Amoco. Geofysiker Olav Barkved er spesialist på reservoarovervåkning og kom fra BP til Petoro for to og et halvt år siden. Begge foto: Tommy Ellingsen

Tillit til reservegrunnlaget

Pålitelige reservoarmodeller er avgjørende for å kunne forutse hvordan reservoarene vil oppføre seg. Dette er grunnleggende for å beslutte investeringer i nye brønner og anlegg.
gron_strek
Modellene er store og komplekse, og produksjonserfaring og nye data gjør dem uegnet i løpet av få år. Utvikling og oppdatering er tidkrevende. Ny teknologi gjør det nå mulig å oppdatere modellen langt raskere og samtidig øke kvaliteten. Dette krever ny kompetanse og nye måter å jobbe på.

Før et felt besluttes, lages det matematiske reservoarmodeller som forteller hvor mye olje og gass reservoaret inneholder, og hvordan alt beveger seg. Ettersom tilgangen på data i begynnelsen er begrenset, er modellene enkle.

– Data fra nye brønner, ny seismikk og produksjonserfaring krever at modellene oppdateres jevnlig, sier seniorrådgiver Asbjørn Voll, som til daglig jobber med Snorre-feltet.

Oppgraderinger av reservoarmodellene er svært tidkrevende og krever innsats fra mange spesialiserte faggrupper.

– Manglende tillit til modellen kan føre til uenighet om hva som faktisk befinner seg under bakken, og har flere ganger ført til at nødvendige beslutninger i lisensene utsettes eller til og med ikke fattes, sier Asbjørn
NY MÅTE Å JOBBE PÅ
Før bygde man reservoarmodeller etter samlebåndsmetoden, der de ulike fagspesialistene bidro med kunnskap etter tur. Mer data, ny programvare og langt mer regnekraft åpner for at gruppen av spesialister jobber tettere sammen og bruker alle data på en stadig mer integrert måte.

– De siste 20 årene har 4D-seismikk redusert usikkerhetsrommet, sier seniorrådgiver Olav Barkved.

– Sammenstilling av 3D-seismiske undersøkelser utført med noen års mellomrom, forteller mye om hva som skjer i reservoaret. Men det tar tid å samle inn og tolke 4D-seismikken, sier han.

Siden 2003 har flere felt fått permanent seismisk overvåkning gjennom datasensorer og kabler som ligge på havbunnen. Petoro har vært en pådriver og er partner på tre felt med slik overvåkning; Ekofisk, Snorre og Grane. Flere nye installasjoner vurderes.

– Permanent seismisk overvåkning muliggjør analyse av effekten av produksjon raskere og oftere og er av langt høyere kvalitet, sier Olav
KREVENDE, MEN STOR GEVINST
Oppdatering av en modell med ny informasjon om nye brønner, ny seismikk og produksjon kan i dag automatiseres Dette er på full fart inn på sokkelen og gjør at modellene kan oppdateres med et tastetrykk. Arbeidsinnsatsen er fortsatt krevende, men flyttes fra å oppdatere modellen til å konstruere den automatiserte arbeidsprosessen.

– På Snorre tok dette operatøren mellom tre og fire år. Fordelen er at når man har gjort det én gang, er alle fremtidige oppdateringer automatiserte, sier Voll.

På grunn av kompleksiteten i reservoaret er det alltid usikkerheter med hensyn til hvor mye olje og gass som er igjen, og hvor den er. Statistikk og sannsynlighet benyttes for å lage alternative modeller og finne de som passer best med produksjonsdata og 4D-seismikk og samtidig samsvarer med geologisk forståelse. Dette hjelper til med å tallfeste muligheter og risiko og gir dermed lisenspartnerne mer objektiv og pålitelig informasjon om hvor det lønner seg å investere.
 
Én meters usikkerhet på toppreservoar kan representere milliarder i verdiforskjell. Petoro arbeider derfor kontinuerlig med å forbedre datagrunnlaget og modelleringsteknologien. Bruk av ny teknologi setter nye krav til fagekspertene.

– Før kunne man spesialisere seg innen fagnisjer, i dag trengs det stadig mer breddeforståelse i tillegg. Men teknologien gjør det mulig å levere et bedre beslutningsgrunnlag raskere, sier Olav.

 
MODELL FRA SNORRE: Informasjonsmengden gjør at det tar flere år å utvikle relevante reservoarmodeller på produserende felt. Ny teknologi gjør det imidlertid mulig å oppdatere modellene langt raskere og samtidig øke kvaliteten. Det kan være avgjørende når milliardbeslutninger skal fattes. Kilde:Petoro
MODELL FRA SNORRE: Informasjonsmengden gjør at det tar flere år å utvikle relevante reservoarmodeller på produserende felt. Ny teknologi gjør det imidlertid mulig å oppdatere modellene langt raskere og samtidig øke kvaliteten. Det kan være avgjørende når milliardbeslutninger skal fattes. Kilde:Petoro
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro