PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
PetoroPerspektiv16-17

KRONIKK av Ole Evensen, global strategiansvarlig olje og gass oppstrøm, IBM

KLAR FOR NESTE GENERASJON

«Ryktet om min død er betydelig overdrevet!» Mark Twains sitat illustrerer mye av dagens politiske debatt om oljeindustrien som «historie». Heldigvis ser mange en bransje med muligheter, til tross for flere utfordringer.
gron_strek
Vår første utfordring er at videre vekst krever omstilling. Det er ikke lenger godt nok å være industriens beste, når industrien selv ikke lenger er ledende. Det siste tiåret har andre bransjer forbedret sin konkurransedyktighet gjennom innovasjon og ny teknologi. Oljeindustrien har i samme periode relativt sett sakket akterut. Hva kan norsk oljeindustri lære av ledende globale operatører, eller andre bransjer?

Integrerte Operasjoner (IO) var Norges paradegren, med stor innsats for tilrettelegging av data, visualisering og nye driftsmodeller mellom hav og land. Felles lokalisering brøt ned disiplinbarrierer og gav umiddelbare gevinster av bedre samarbeid, informasjonsdeling og problemløsning.

Ti år senere synes lite nytt å ha skjedd. Hvem kan være nye forbilder for industrien?
 
Det australske oljeselskapet Woodside Energy ønsket å dele flere tiårs erfaringer fra «Shutdown og Turnaround » med nye medarbeidere. Ved å bruke kunstig intelligens (en kognitiv analyseplattform) åpnet de for helt nye måter å analysere sine erfaringsdata på. De involverte erfarne ingeniører til å illustrere viktige «spørsmål og svar» i ulike disipliner, og på seks måneder utviklet de løsningen, som forstår industriens fagspråk. Deres brukere kan nå stille åpne og fritt formulerte spørsmål og få svar fra selskapets erfaringsdata – slik mennesker ville ha gitt dem. Eksempelet er meget relevant for norsk sokkel, som står foran et generasjonsskifte.

I flyindustrien analyserer Pratt & Whitney flymotorer etter hver flyvning for å vurdere behov for tiltak. En motor genererer en halv terrabyte data på hver eneste tur. Det krever en tilsvarende avansert analyseplattform, som i tilfellet med Woodside Energy. Med en åpen digital plattform kunne oljeselskapene på samme måte gitt produsenter et større ansvar for sitt utstyr og derved redusert kostnader og nedetid.
 
Helseindustrien må kontinuerlig stille bedre og raskere diagnoser. En lege–pasient-situasjon kan sammenlignes med en ingeniørs forhold til et reservoar eller produksjonsutstyr. Alle ønsker å forstå en situasjon best mulig ved å tolke symptomer og utføre tester. Helseindustrien var først ute med å ta i bruk kognitive verktøy for bedre å kunne analysere ustrukturerte data, som journaler, studier og diagnoser. Mennesker har historisk hatt et fortrinn i å bearbeide denne typen data, inntil vi druknet i mengden. Ny analyseteknologi som tolker bilder, er på vei. Bilder utgjør ca. 90 % og er den raskest voksende datatypen.

Oljeindustrien kunne tilsvarende analysert en konkret problemstilling på opptil 150 000 artikler i OnePetro–databasen. Et leteprospekt kunne vært belyst med identifiserte analoge reservoarer. Om kort tid kan vi, om vi vil, «se» og analysere på tvers av tekst, bilder og seismikk.
Fakta:
Kognitiv databehandling er annerledes fordi den lærer, forstår naturlig språk og har mulighet til å finne sammenhenger i enorme mengder ustrukturerte data.

IBM (International Business Machines)
  • 380 000 ansatte i 175 land. 900 i Norge.
  • Investerer årlig over fire milliarder USD i forskning i tolv globale forskningssentre.
  • Ansatte i selskapet har vunnet fem nobelpriser.
  • Selskapet har patentrekorden, med over 7000 patenter årlig – 23 år på rad.
  • Strategi: samarbeid med bransjer som olje og gass, med fokus på rendyrking av skybaserte drifts- og innovasjonsløsninger der kognitive systemer som IBM Watson står sentralt.
  • Omsatte for 81,7 milliarder USD i 2015.

Et tenkt eksempel:

IBM bygger på Watsons mulighet til å gjøre bildeanalyse. Illustrasjon: Cognitive Command Center
IBM bygger på Watsons mulighet til å gjøre bildeanalyse. Illustrasjon: Cognitive Command Center
I illustrasjonen varsles et kognitivt IO-senter om et uventet vanninnslag i en brønn. En rolletilpasset analyseplattform gir umiddelbart all relevant informasjon til beslutningsstøtte: Hva skjer, konsekvens, tiltak, datakilder og sannsynlige årsaker.

Årsaksanalysen er unik kognitivt. Hypoteser rangeres fra analyser av historiske data fra aktuelle og tilsvarende brønner, reservoarer, installasjoner. Rangering skjer etter sannsynlighet, med sporbarhet til datakilder og vurderinger.

Eksempelet illustrerer mulighetene som ligger i teknologi andre bransjer benytter i dag. Med et kompetanseløft og endringsvilje kan oljebransjen ta i bruk løsninger som dette. Det er bare å komme i gang!
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro