Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE bevilgnings­regnskap i kontant­størrelser

Bevilgningsregnskap22-nor

Note A Forklaring av samlet tildeling

Kapittel og post Overført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
2440.3028 000 000 00028 000 000 000
5440.24.0273 100 000 00073 100 000 000
5440.24.032 000 000 0002 000 000 000
5440.24.0426 100 000 00026 100 000 000
5440.24.052 400 000 0002 400 000 000
5440.24.01662 900 000 000662 900 000 000
5440.3026 100 000 00026 100 000 000
5440.802 400 000 0002 400 000 000
5440.8500
5440.24559 300 000 000559 300 000 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år


Petoro er gitt fullmakt til å postere inn- og utbetalinger for SDØE mot mellomværende med statskassen. Mellomværendet omfatter over-/underinnkalling av kontanter fra operatørselskapene (differansen mellom kontantinnkalling og avregning fra operatør), arbeidskapital, avregning fra operatør, merverdiavgift og mellomværende med betalingsformidler m.m. For øvrige fullmakter henvises det til Oppdragsbrev for 2022 gitt til Petoro fra Nærings- og fiskeridepartementet. 

Beregning av mulig overførbart beløp til neste år er ikke aktuelt for SDØE som mottar overslagsbevilgninger.