Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelsen i Petoro

Kristin Fejerskov Kragseth. Foto: Elisabeth Tønnessen

Kristin Fejerskov Kragseth

Administrerende direktør

Utdanning: Utdannet marineingeniør med mastergrad fra Texas A&M University. 
Karriere: Har nesten 30 års erfaring fra olje og gassindustrien, og kommer fra stillingen som Administrerende direktør i Vår Energi. Har tidligere jobbet som Vice President for Production i Point Resources og Technical Manager for norsk sokkel i ExxonMobil. Hun har også besatt en rekke stillinger innen ExxonMobil både nasjonalt og internasjonalt.
Kjell Morisbak Lund. Foto: Elisabeth Tønnessen

Kjell Morisbak Lund

Direktør lisensoppfølging og teknologi

Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere:
Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. Konstituert administrerende direktør i Petoro AS i perioden september 2020 – juni 2021. 
Ole Njærheim. Foto: Elisabeth Tønnessen

Ole Njærheim

Direktør marked og kommersielt

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder, MSc University of Surrey og Autorisert Finansanalytiker fra NHH
Karriere: Har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som Managing Director i ECON Consulting Group. Njærheim har også vært investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har tidligere blant annet jobbet i Lyse Energi og Standard and Poor’s/DRI.

Jonny Mæland. Foto: Elisabeth Tønnessen

Jonny Mæland

Direktør økonomi og digitalisering

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder og spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen
Karriere: Har 25 års erfaring fra ulike roller innen finans og økonomi i olje- og gassindustrien, både nasjonalt og internasjonalt. Han har jobbet for ConocoPhillips, Norwegian Energy Company og EY.

Kjersti Bergsåker-Aspøy. Foto: Elisabeth Tønnesen

Kjersti Bergsåker-Aspøy

Direktør juridisk

Utdanning: Jurist fra Universitetet i Bergen og Oslo med konkurranserett i EU som spesialfelt
Karriere: har over 15 års erfaring fra oljebransjen og kom til Petoro fra stillingen som juridisk sjef i DEA Norge AS, en stilling hun hadde hatt siden januar 2017. Før det var hun juridisk sjef i Engie i nesten seks år og over seks år i juridisk avdeling i Statoil der hun blant annet jobbet med Hydrofusjonen. Før hun kom til Statoil i 2005 var hun både advokat og dommerfullmektig. Bergsåker-Aspøy har også vært leder for juridisk utvalg i Norsk Olje- og Gass.
Heidi Iren Nes. Foto: Elisabeth Tønnessen

Heidi Iren Nes

Direktør organisasjon og strategi

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Startet i økonomiavdelingen i Petoro i 2008 etter noen år i Subsea 7 Norway. Gikk deretter over i ny rolle i markedsavdelingen i Petoro fra 2013 til 2019. Har i tillegg vært ansattrepresentant i styret i Petoro fra 2016 til 2018.