Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE artskonto­rapportering i kontantstørrelser

artskonto%C2%ADrapportering22-no
Oversikt over endring mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld*20222020Endring
O/U call5 223 091 1834 889 066 822334 024 361
AP Nonop-2 360 814 695-2 614 962 675254 147 980
AR Nonop824 799 820740 476 36184 323 458
Inventory Nonop1 655 026 6571 530 463 309124 563 349
Prep Exp Nonop553 817 712539 139 89014 677 822
Working cap - Nonop-4 593 947 580-4 640 378 69846 431 118
Merverdiavgift7 141 5402 718 0714 423 469
Agio-278-2780
Sum endring mellomværende med statskassen1 309 114 358446 522 801862 591 557

*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2021 til 2022:
Endring skyldes i hovedsak økt forskudd, beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene, samt reduksjon i skyldig beløp i avregning fra operatørene.