Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Last ned rapport     |     petoro.no
Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Årsrapport for SDØE og Petoro 2022
Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.
Faktabokser-a%CC%8Arsrapport2022-no
Kristin Fejerskov Kragseth.  Foto: Elisabeth Tønnessen

Leders beretning og styrets årsberetning

Oseberg Field Centre Foto: Øyvind Hagen / ©Equinor

Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2022