Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE resultatregnskap etter NGAAP

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2017

2016

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

150 720

121 224

Sum driftsinntekter

 

150 720

121 224

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Letekostnader

 

1 554

1 371

Produksjonskostnader

5

14 262

14 616

Transport og prosesseringskostnader 5 9 078 8 955
Avskrivninger og nedskrivninger

2

21 209

30 652

Andre driftskostnader

5, 9, 10

4 770

5 867

Sum driftskostnader

 

50 874

61 460

 

 

 

 

Driftsresultat

 

99 846

59 765

 

 

 

 

FINANSPOSTER

 

 

 

Finansinntekter

 

1 989

5 057

Finanskostnader

12

2 916

7 396

Netto finansposter

8

-928

-2 339

 

 

 

 

Årsresultat

19

98 919

57 426 

5 057