Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

             
SDØE KAPITALREGNSKAP 2016 – tall i norske kroner

 

Poster

 

 

 

 

Mellomregning staten

 

 

4 342 444 649

 

Realinvestering før nedskrivning

 

193 634 339 248

 

 

Nedskrivning (-) / reversering (+)

 

1 186 987 038

 

 

Konto for realinvestering

 

194 821 326 286

194 821 326 286

Sum

 

 

 

199 163 770 935

 

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2017

 

199 163 770 935

 

 

Totale utgifter

26 564 054 732

 

 

 

Totale inntekter

-114 836 088 584

 

 

 

Kontantstrøm

-88 272 033 852

-88 272 033 852

 

 

Netto overført staten

 

87 156 917 737

 

Mellomregning staten 31.12.2016

 

-4 342 444 649

-4 342 444 649

 

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2017

 

-191 718 328 649

 

 

Årets investering

 

-26 564 054 732

 

 

Årets avskrivning

 

24 648 044 133

 

 

Nedskrivning / reversering

 

-1 186 987 038

 

 

Fast kapital 31.12.2017

 

-194 821 326 286

-194 821 326 286

Sum

 

 

 

-199 163 770 935

Signaturer2017-nor