Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017

Petoro AS - Kontantstrømoppstilling

           

MORSELSKAP

 

KONSERN

2016*

2017

 

Alle tall i tusen kroner

2017

2016*

            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ VIRKSOMHETEN

   

-2 999

6 378  

Resultat før skattkostnad

6 660

-2 536

2 759

3 082

+

Avskrivning

3 082

2 759

0

0

+

Betalte skatter

10

-69

-6

-4 956

+/-

Endring i kundefordringer

-4 805

33

-7 053

6 417

+/-

Endring i leverandørgjeld

6 417

-7 057

4 359

13 299

+/-

Endring tidsavgrensede poster

12 619

4 344

-2 939

24 220  

Netto likviditetsendring fra virksomheten

23 984

-2 525
            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ INVESTERINGER

   

-2 099

-4 980

-

Investert i varige driftsmidler

-4 980

-2 099

-2 099 

-4 980

 

Netto likviditetsendring fra investeringer

-4 980

-2 099
            
     

LIKVIDER TILFØRT/BRUKT PÅ FINANSIERING

   

0

0

+

Innbetaling av egenkapital

0

0

0

0

 

Netto likviditetsendring fra finansiering

0

0

            

-5 038

19 240

 

Netto endring i likvider gjennom året

19 005

-4 624

197 665

192 627

+

Likviditetsbeholdning pr. 01.01.

194 425

199 049

192 627

211 867

 

Likviditetsbeholdning pr. 31.12.

213 430

194 425*2016 regnskapstall omarbeidet iht note 10 og 11