Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2017
Johan Sverdrup riser platform jacket sail away 23 July 2017 Foto: Jan Arne Wold/ Woldcam/Statoil

Nøkkeltall 2017

Årsresultatet i 2017 var 99 milliarder kroner sammenlignet med 57 milliarder kroner i 2016. Totale driftsinntekter i 2017 var 151 milliarder kroner mot 121 milliarder kroner året før. Kontantstrømmen til staten ble 87 milliarder kroner i 2017 mot 66 milliarder kroner i 2016. Total produksjon var 1,110 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag som var litt høyere enn produksjonen for 2016 på 1,040 millioner fat o.e. Investeringene var som i 2016 på omtrent 27 milliarder.

NGAAP

 

2017

2016

2015

Driftsinntekter (i millioner kroner) (NGAAP) 150 720 121 224 157 753
Feltkostnader produserende felt (millioner kroner) (NGAAP) 6 748 7 057 8 021
Årets resultat (i millioner kroner) (NGAAP) 98 919 57 426 88 999
Investeringer (i millioner kroner) i kapitalregnskapet 26 564 27 815 28 955
Netto kontantstrøm (i millioner kroner) 87 157 65 897 93 639

Produksjon - olje og NGL (tusen fat/dag)

398

409

411

Produksjon - tørrgass (millioner Sm3/dag)

113

100

105

Olje-, NGL og tørrgassproduksjon (tusen fat o.e/dag)

1 110

1 040

1 068

Gjenværende reserver (millioner fat o.e.)

5 879

5 968

6 276

Reserveerstatningsgrad (årlig i prosent)

78

22

133

Reservetilgang (millioner fat o.e.)

316

82

520

Oljepris (USD/fat)

54

43

53

Oljepris (NOK/fat)

449

361

420

Gasspris (NOK/Sm3)

1,72

1,62

2,14

PRODUKSJON

Produksjon
Total produksjon var 1,110 millioner fat oljeekvivalenter (o.e.) per dag, tilnærmet 7 prosent høyere enn i 2016. 

Gassproduksjonen var på rekordhøyt nivå i 2017 med 113 millioner Sm3 per dag (712 tusen fat o.e. per dag)). Økningen i forhold til 2016 var på 13 prosent og skyldes hovedsakelig økt bruk av fleksibel gassproduksjon for å utnytte høyere priser. 

Væskeproduksjonen var 398 tusen fat o.e. per dag. Naturlig produksjonsfall fra eksisterende brønner gjør at væskeproduksjonen ble nærmere tre prosent lavere enn i 2016. 

RESULTAT/KONTANTSTRØM

Resultat / kontantstrøm
Årsresultatet i 20171 var 99 milliarder kroner sammenlignet med 57 milliarder i 2016, 42 milliarder kroner høyere. Resultatet er påvirket av høyere olje- og gasspriser samt høyere gassalgsvolum og ga en kontantstrøm til staten på 87 milliarder kroner i 2017 mot 66 milliarder i 2016.

OLJE- OG GASSPRIS

Olje- og gasspris
Gjennomsnittlig oljepris for året var 54 USD per fat mot 43 USD per fat i 2016. Gjennomsnittlig oljepris i 2017 omregnet til norske kroner var 449 kroner per fat mot 361 kroner per fat i 2016. Gjennomsnittsprisen for gass var 1,72 kroner per Sm3 i 2017 mot 1,62 kroner per Sm3 i 2016.

INVESTERINGER

Investeringer
Investeringer i 2017 var 26,5 milliarder kroner etter kontantprinsippet, som var 1,5 milliarder lavere enn 2016. Produksjonsboring utgjør om lag halvparten av investeringene.
1 Alle tall er i henhold til norsk regnskapslov og god regnskapsskikk