PUD - Handover Snorre Expansion project – Foto: Arne Reidar Mortensen, Statoil ASA

Ressursregnskap 2017

Det viser til “Oppdragsbrev til Petoro AS for 2017”, samt plan for virksomheten til Petoro AS. Nedenfor gjengis målene fra oppdragsbrevet og Petoros ivaretakelse av disse.  
 

Ressurskategori 1 til 8

Gjenværende utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

RK 1-3

Reserver

256,7

677,6

934,3

RK 4

Ressurser i planleggingsfasen

40,6

35,0

75,6

RK 5

Utvinning sannsynlig men uavklart

37,6

42,6

80,2

RK 6

Utbygging lite sannsynlig

7,5

8,2

15,7

RK 7

Ressurser i nye funn som ikke er evaluert og mulige framtidige tiltak for økt utvinning

59,9

56,7

116,5

RK 8

Prospekt

19,7

15,2

34,9

 

Sum

422

835

1257

Felt

           

Opprinnelig utvinnbare reserver

Gjenværende reserver

Olje og NGL*
mill Sm3

Gass
mill Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Olje og NGL
mill Sm3

Gass
mill Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Atla

0,10

0,42

0,52

0,04

0,03

0,07

Draugen

73,08

0,80

73,88

3,82

0,00

3,82

Dvalin

0,30

6,28

6,58

0,30

6,28

6,58

Ekofisk

28,86

7,95

36,81

4,01

0,62

4,64

Eldfisk

7,25

2,18

9,43

1,27

0,13

1,41

Embla

0,68

0,28

0,95

0,08

0,06

0,14

Flyndre

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gimle

0,93

0,34

1,27

0,14

0,13

0,27

Gjøa

8,80

11,22

20,02

2,05

4,04

6,09

Grane

42,76

0,00

42,76

10,18

0,00

10,18

Gullfaks

115,51

6,92

122,43

4,39

0,00

4,39

Gullfaks Sør

25,40

25,93

51,34

5,96

10,18

16,14

Heidrun

115,91

26,28

142,18

23,89

15,45

39,34

Heimdal

1,34

9,24

10,58

0,00

0,07

0,07

H-Nord

0,08

0,00

0,08

0,01

0,00

0,01

Johan Castberg

17,74

0,00

17,74

17,74

0,00

17,74

Johan Sverdrup

53,35

1,58

54,93

53,35

1,58

54,93

Kristin

7,17

5,70

12,87

0,79

0,87

1,66

Kvitebjørn

15,70

29,17

44,88

4,14

7,25

11,39

Maria

9,42

0,69

10,12

9,42

0,69

10,12

Martin Linge

4,43

7,72

12,15

4,43

7,72

12,15

Norne

52,13

6,83

58,97

2,57

2,92

5,49

Ormen Lange

7,07

111,91

118,98

2,13

42,39

44,52

Oseberg

142,80

37,96

180,76

9,21

21,43

30,65

Oseberg Sør

23,55

7,19

30,74

4,61

3,46

8,07

Oseberg Øst

8,82

0,13

8,95

1,68

0,02

1,70

Sindre

0,07

0,06

0,13

0,07

0,06

0,13

Skirne

0,69

3,18

3,88

0,08

0,02

0,10

Skuld

1,36

0,09

1,45

0,42

0,00

0,42

Snorre

94,50

1,99

96,49

27,96

0,08

28,05

Snøhvit

12,72

67,19

79,91

9,09

53,10

62,20

Statfjord Nord

12,97

0,65

13,61

0,96

-0,07

0,88

Statfjord Øst

12,31

1,32

13,63

0,34

0,09

0,43

Svalin

2,95

0,00

2,95

1,36

0,00

1,36

Sygna

3,38

0,00

3,38

0,25

0,00

0,25

Tordis

21,18

1,45

22,63

2,16

0,17

2,33

Troll

185,39

801,95

987,34

24,38

460,84

485,21

Tune

1,49

7,49

8,98

-0,05

-0,34

-0,39

Urd

2,00

0,07

2,07

0,34

0,00

0,34

Valemon

0,61

4,14

4,75

0,27

2,08

2,35

Vega

6,68

6,07

12,75

3,80

3,62

7,42

Veslefrikk

21,82

2,10

23,92

0,51

0,76

1,27

Vigdis

21,15

0,52

21,67

2,25

-0,03

2,22

Visund

16,08

17,64

33,72

5,84

13,06

18,90

Visund Sør

1,19

1,55

2,75

0,23

0,52

0,75

Åsgard

71,83

80,02

151,85

10,28

18,25

28,53

Totalt

1253,58

1304,22

2557,79

256,74

677,56

934,30


* Inkluderer kondensat