Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE kontantstrømoppstilling

     
Alle tall i millioner kroner

2014

2013

 

 

 

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

 

 

Innbetalinger fra driften

185 513

197 590

Utbetalinger fra driften

-37 258

-39 738

Netto rentebetalinger

12

-30

Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter

148 243

157 882

 

 

 

Kontantstrøm investeringsaktiviteter

 

 

Pro & contra i forbindelse med statens nedsalg

 

 

Investeringer

-35 372

-33 585

Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter

-35 372

-33 585

 

 

 

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

 

 

Endring arbeidskapital i lisensene

-486

1086

Endring over/under call i lisensene

-1 324

-532

Netto overført til staten

-111 068

-124 825

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

-112 878

-124 271

 

 

 

Økning beholdning bankkonto DA-selskap

-7

26