Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
Ledelsen i Petoro. Fra venstre: Marion Svihus, Nashater Deu Solheim, Grethe Kristin Moen, Olav Boye Siversten, Roy Ruså, Laurits Haga, Kjell Morisbakk Lund og Jan Terje Mathisen. (Foto: Kjetil Alsvik)

Ledelsen i Petoro

Fra venstre: Marion Svihus, Nashater Deu Solheim, Grethe Kristin Moen, Olav Boye Siversten, Roy Ruså, Laurits Haga, Kjell Morisbak Lund og Jan Terje Mathisen. (Foto: Kjetil Alsvik)

GRETHE KRISTIN MOEN


Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa. 
 

Jan Terje Mathisen


Direktør Joahn Sverdrup
Utdanning: Sivilingeniør marin byggteknikk fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI.
Karriere: Har bred erfaring fra prosjektledelse, feltutvikling og forretningsutvikling, blant annet fra Norwegian Contractors, Selmer Furuholmen, egen virksomhet, Shell og Statoil. 

Kjell Morisbak Lund


Direktør lisens
Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere:  Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten.  
 

Laurits Haga


Direktør marked og avsetning
Utdanning: Økonom
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Han har hatt en rekke lederstillinger i Mobil og var leder for gassavdelingen i ExxonMobil i Norge før han kom til Petoro.
 

ROY RUSÅ


Direktør teknologi
Utdanning
: BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.
 

MArion Svihus


Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra Statoil der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans.
 

Olav Boye Sivertsen


Juridisk direktør
Utdanning: Jurist
Karriere: Jurist fra Universitetet i Oslo, har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.
 

Nashater Deu Solheim


Direktør strategi og organisasjon
Utdanning: Klinisk psykolog og har doktorgrad i psykologi fra Universitetet i Surrey
Karriere: Har bred ledelseserfaring fra store organisasjoner som Statoil, det britiske forsvarsdepartementet samt offentlig og privat helsesektor i Storbritannia. Hun har også utviklet egne bedrifter.