Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

SDØE KAPITALREGNSKAP 2014 – tall i norske kroner

Poster

Mellomregning staten 31.12.2014

3 591 110 979

-1 801 770 514

Realinvestering før nedskrivning

189 811 829 155

Nedskrivning

-323 863 722

Konto for realinvestering

189 487 965 432

189 487 965 432

Sum

193 079 076 411

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2014

-1 801 770 514

Totale utgifter

35 371 970 423

Totale inntekter

-148 229 191 914

Kontantstrøm

-112 857 221 491

-112 857 221 491

Netto overført staten

111 067 881 026

Mellomregning staten 31.12.2014

-3 591 110 979

-3 591 110 979

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2014

-176 277 574 957

Årets investering

-35 371 970 423

Årets avskrivning

21 837 716 226

Nedskrivning

323 863 722

Fast kapital 31.12.2014

-189 487 965 432

-189 487 965 432

Sum

-193 079 076 411

signaturer2014