Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014

Petoro AS - Resultatregnskap

Morselskap

Konsern

2013

2014

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2014

2013

 

 

 

 

 

 

 

260 654

277 230

1

Inntektsført offentlig tilskudd

1

288 843

264 995

4 338

5 504

1, 16, 17

Annen inntekt

1, 16, 17

3 712

1 313

1 378

-11

2

Endring utsatt inntektsføring

2

-11

1 378

266 370

282 723

Sum driftsinntekter

292 544

267 686

 

 

 

 

 

 

 

135 395

149 474

3, 11

Lønnskostnad

3, 11

149 474

135 395

2 722

2 739

4

Avskrivning

4

2 739

2 722

16 180

16 241

13, 15, 16

Regnskaps- og forretningsførerhonorar

13, 15, 16

16 241

16 180

9 268

9 555

14

Kontorhold

14

9 555

9 268

21 463

23 434

15

IKT-kostnad

15

23 434

21 463

85 349

90 301

13, 16

Annen driftskostnad

13, 16, 18

100 099

86 666

270 377

291 744

Sum driftskostnader

301 541

271 694

 

 

 

 

 

 

 

-4 007

-9 021

Driftsresultat

-8 997

-4 008

 

 

 

 

 

 

 

3 790

3 448

5

Finansinntekt

5

3 560

3 860

-366

-442

5

Finanskostnad

5

-482

-371

3 424

3 006

Netto finansresultat

3 078

3 489

 

 

 

 

 

 

 

-584

-6 015

Resultat før skattekostnad

-5 919

-519

 

 

 

 

 

 

 

Skattekostnad på ordinært resultat

19

34

18

 

 

 

 

 

 

 

-584

-6 015

Årsresultat

-5 953

-537

 

 

 

 

 

 

 

OVERFØRINGER

-584

-6 015

Overført fra annen egenkapital

-584

-6 015

Sum overføringer