Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2014
0087799%20-%20%C3%85sgard%20subsea%20compression%20template%20-%20Photo%20%C3%98yvind%20Hagen%20-%20Statoil

Ressursregnskap 2014

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8. 
         
 

 

 

Ressurskategori 1 til 8

Gjenværende utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

RK 1-3 Reserver

209,5

767,4

977,0

RK 4 Ressurser i planleggingsfasen

131,6

21,8

153,5

RK 5 Utvinning sannsynlig men uavklart

37,6

59,4

97,0

RK 6 Utbygging lite sannsynlig

9,3

3,9

13,2

RK 7 Ressurser i nye funn som ikke er evaluert og mulige framtidige tiltak for økt utvinning

86,4

48,5

135,0

RK 8 Prospekt

19,7

24,8

44,5

  Sum

494,3

925,9

1420,1

 

 

 

 

 

 

Felt

           

Opprinnelig utvinnbare reserver

Gjenværende reserver

Olje og NGL*
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Olje og NGL
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Atla

0,08

0,37

0,44

-0,01

0,25

0,25

Draugen

72,39

0,83

73,22

5,39

0,04

5,43

Ekofisk

29,06

8,11

37,17

5,18

0,90

6,09

Eldfisk

7,07

2,15

9,22

1,46

0,17

1,64

Embla

0,70

0,30

1,00

0,12

0,10

0,22

Gimle

0,86

0,35

1,21

0,12

0,17

0,29

Gjøa

8,36

10,46

18,82

4,52

6,94

11,46

Grane

41,22

-1,92

39,30

12,81

-1,92

10,89

Gullfaks

113,96

6,92

120,88

4,34

-0,01

4,33

Gullfaks Sør

25,45

24,96

50,42

8,95

13,35

22,29

Heidrun

108,41

27,34

135,74

22,62

17,89

40,51

Heimdal

1,31

9,05

10,35

0,00

0,00

-0,01

H-Nord

0,08

0,00

0,08

0,06

0,00

-7,21

Huldra

1,73

5,54

7,27

0,00

-0,01

7,25

Jette

0,30

0,00

0,30

0,20

0,00

0,20

Kristin

7,05

5,64

12,69

1,32

1,48

2,80

Kvitebjørn

14,64

26,61

41,25

4,40

10,26

14,66

Martin Linge

3,60

5,84

9,44

3,60

5,84

9,44

Norne

50,49

6,12

56,61

1,87

2,44

4,31

Ormen Lange

6,62

103,51

110,13

2,77

52,18

54,94

Oseberg

139,87

37,93

177,80

10,65

23,47

34,12

Oseberg Sør

24,51

6,67

31,18

8,28

4,24

12,52

Oseberg Øst

8,71

0,13

8,84

2,16

0,03

2,19

Rev

0,25

0,79

1,04

0,01

0,04

0,04

Skirne

0,68

3,07

3,75

0,12

0,09

0,22

Skuld

1,42

0,11

1,53

1,00

0,05

1,05

Snorre

80,56

1,99

82,55

18,96

0,10

19,06

Snøhvit

12,09

65,62

77,71

9,67

56,58

66,25

Statfjord Nord

13,43

0,67

14,10

1,91

-0,02

1,89

Statfjord Øst

12,28

1,21

13,49

0,54

0,02

0,57

Svalin

2,22

0,00

2,22

1,92

0,00

1,92

Sygna

3,33

0,00

3,33

0,34

0,00

0,34

Togi

0,00

12,15

12,15

0,00

0,00

0,00

Tor Unit

0,98

0,42

1,40

0,01

0,01

0,02

Tordis

20,28

1,41

21,68

2,53

0,12

2,65

Troll Unit

184,86

790,19

975,05

39,76

521,67

561,44

Tune

1,48

7,48

8,96

-0,03

-0,25

-0,28

Urd

1,76

0,10

1,86

0,35

0,04

0,40

Valemon

2,10

7,02

9,12

2,10

7,02

9,12

Varg

4,99

0,22

5,21

0,22

0,17

0,39

Vega

4,61

4,38

8,99

3,24

3,21

6,45

Veslefrikk

21,62

2,07

23,69

1,03

1,06

2,10

Vigdis

21,92

0,59

22,52

4,69

0,08

4,77

Visund

14,37

16,56

30,93

6,41

13,98

20,39

Visund Sør

1,50

2,56

4,06

1,16

2,35

3,51

Yttergryta

0,20

0,41

0,62

0,05

-0,02

0,03

Åsgard

68,23

74,05

142,28

12,75

23,28

36,03

Totalt

1141,62

1279,98

2421,61

209,55

767,41

976,95


* Inkluderer kondensat

 
       

 

Ressurskategori 4

Utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Asterix

0,06

3,56

3,62

Draugen

0,38

0,00

0,38

Drivis

1,63

0,00

1,63

Erlend

0,36

0,28

0,63

Gullfaks

1,67

0,09

1,76

Gullfaks Sør

1,49

2,32

3,81

Hasselmus

0,04

0,04

0,08

Heidrun

9,39

1,18

10,56

Johan Castberg

15,36

0,00

15,36

Johan Sverdrup

72,24

2,23

74,47

Kristin

0,44

0,28

0,72

Kvitebjørn

0,46

1,20

1,66

Maria

8,37

0,71

9,08

Norne

0,46

0,43

0,89

Ormen Lange

0,13

2,60

2,73

Oseberg

2,24

2,09

4,33

Oseberg Sør

0,06

0,00

0,06

Snorre

10,01

0,00

10,01

Snøhvit

0,34

1,96

2,30

Statfjord Øst

0,28

0,03

0,31

Tott East

0,05

1,11

1,16

Troll Brent

0,13

0,00

0,13

Troll Olje

4,73

0,00

4,73

Urd

0,17

0,00

0,17

Varg

0,19

0,00

0,19

Åsgard

0,97

1,73

2,71

Totalt

131,63

21,83

153,46