Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Last ned rapport     |     petoro.no
Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Årsrapport for SDØE og Petoro 2021
Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.
Faktabokser-%C3%A5rsrapport2021-no
Kristin Fejerskov Kragseth.  Foto: Elisabeth Tønnessen

Leders beretning og styrets årsberetning

Melkøya, Hammerfest Foto: Einar Aslaksen / Equinor

Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2021