Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Ressurs­regnskap 2023 - ikke revidert

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8.
ressursregnskap-1-no
ressursregnskap-2-no
1) Dvalin-gruppen består av Dvalin og Dvalin Nord
2) Ekofisk-gruppen består av Ekofisk, Eldfisk, Embla (i produksjon), samt Vest Ekofisk, Cod og Edda (nedstengt)
3) Gullfaks-gruppen består av Gullfaks og Gullfaks Sør
4) Norne satellitter består av Skuld og Urd
5) Visund-gruppen består av Visund og Visund Sør
6) Åsgard-gruppen består av Åsgard og Blåbjørn
* Gjenværende reserver i Atla, Skirne, Heimdal, Veslefrikk er 0, og derfor ikke inkludert i listen