Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelsen i Petoro

Kristin Fejerskov Kragseth. Foto: Anne Lise Norheim

Kristin Fejerskov Kragseth

Administrerende direktør

Utdanning: Utdannet marineingeniør med mastergrad fra Texas A&M University.
Karriere: Har nesten 30 års erfaring fra olje og gassindustrien, og kommer fra stillingen som Administrerende direktør i Vår Energi. Har tidligere jobbet som Vice President for Production i Point Resources og Technical Manager for norsk sokkel i ExxonMobil. Hun har også besatt en rekke stillinger innen ExxonMobil både nasjonalt og internasjonalt.
Kjell Morisbak Lund. Foto: Anne Lise Norheim

Kjell Morisbak Lund

Direktør lisensoppfølging og teknologi

Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid innenfor både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Begynte sin karriere i SINTEF som forsker på området marine konstruksjoner, og jobbet deretter i Statoil (nå Equinor) i 18 år - mange av disse innenfor rørledningsområdet. Hadde flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Equinor – blant annet som personalsjef, direktør for rørlednings- og transportteknologi, driftsdirektør for Statoil Tjeldbergodden (Metanol) og HMS-direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. Har vært i Petoro ledelse siden 2014, hovedsakelig med ansvar for lisensoppfølgingen.
Ole Njærheim. Foto: Anne Lise Norheim

Ole Njærheim

Direktør marked og kommersielt

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder, MSc University of Surrey og Autorisert Finansanalytiker fra NHH
Karriere: Har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som Managing Director i ECON Consulting Group. Njærheim har også vært investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har tidligere blant annet jobbet i Lyse Energi og Standard and Poor's/DRI.
Jonny Mæland. Foto: Anne Lise Norheim

Jonny Mæland

Direktør økonomi og digitalisering

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder og spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen
Karriere: 20 års erfaring fra ulike lederstillinger innen økonomi- og finans, både i Norge og internasjonalt. Tidligere arbeidsgivere inkluderer ConocoPhillips, Noreco og EY.
Kjersti Bergsåker-Aspøy. Foto: Anne Lise Norheim

Kjersti Bergsåker-Aspøy

Direktør juridisk og compliance

Utdanning: Cand.jur fra Universitetet i Bergen og Oslo med EU konkurranserett som spesialfelt.
Karriere: Bergsåker-Aspøy har nær 20 års erfaring fra oljebransjen og kom til Petoro fra stillingen som juridisk sjef i DEA Norge AS, en stilling hun hadde hatt siden januar 2017. I perioden 2011-2016 var hun juridisk sjef i Engie. Hun har også arbeidet som advokat i juridisk avdeling i Statoil der hun blant annet jobbet med StatoilHydro-fusjonen. Før hun kom til Statoil i 2005 var hun både advokat og dommerfullmektig. Bergsåker-Aspøy har også vært leder for juridisk utvalg i Norsk Olje- og Gass.
Heidi Iren Nes. Foto: Anne Lise Norheim

Heidi Iren Nes

Direktør organisasjon og strategi

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Startet i økonomiavdelingen i Petoro i 2008 etter noen år i Subsea 7 Norway. Gikk deretter over i ny rolle i markedsavdelingen i Petoro fra 2013 til 2019. Har i tillegg vært ansattrepresentant i styret i Petoro fra 2016 til 2018.