Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE bevilgnings­regnskap i kontant­størrelser

Bevilgningsregnskap23-nor

Note A Forklaring av samlet tildeling

Kapittel og post Overført fra i fjorÅrets tildelingerSamlet tildeling
2440.3030 000 000 00030 000 000 000
5440.24.0256 700 000 00056 700 000 000
5440.24.031 700 000 0001 700 000 000
5440.24.0427 600 000 00027 600 000 000
5440.24.052 700 000 0002 700 000 000
5440.24.01375 800 000 000375 800 000 000
5440.3027 600 000 00027 600 000 000
5440.802 700 000 0002 700 000 000
5440.8500
5440.24287 100 000 000287 100 000 000

Note B Forklaring til brukte fullmakter og beregning av mulig overførbart beløp til neste år


Petoro er gitt fullmakt til å postere inn- og utbetalinger for SDØE mot mellomværende med statskassen. Mellomværendet omfatter over-/underinnkalling av kontanter fra operatørselskapene (differansen mellom kontantinnkalling og avregning fra operatør), arbeidskapital, avregning fra operatør, merverdiavgift og mellomværende med betalingsformidler m.m. For øvrige fullmakter henvises det til Oppdragsbrev for 2023 gitt til Petoro fra Nærings- og fiskeridepartementet.
 
Beregning av mulig overførbart beløp til neste år er ikke aktuelt for SDØE som mottar årlige bevilgninger.