Årsrapport for SDØE og Petoro 2023
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE artskonto­rapportering i kontantstørrelser

artskonto%C2%ADrapportering23-no
Oversikt over endring mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld*20232022Endring
O/U call6 377 448 4605 223 091 1831 154 357 277
AP Nonop-3 130 003 302-2 360 814 695-769 188 607
AR Nonop999 193 720824 799 820174 393 900
Inventory Nonop1 565 195 9901 655 026 657-89 830 667
Prep Exp Nonop733 876 464553 817 712180 058 751
Working cap - Nonop-5 635 085 292-4 593 947 580-1 041 137 712
Merverdiavgift3 506 9177 141 540-3 634 622
Agio-278-2780
Sum endring mellomværende med statskassen914 132 6781 309 114 358-394 981 680

*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar mellomværende fra 2022 til 2023:
Endring skyldes i hovedsak økning i leverandørgjeld og arbeidskapital i lisensene, men blir delvis motvirket av økte kontantinnkallinger fra operatørene.