Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Ressurs­regnskap 2019

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 - 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 - 8.
Ressursregnskap-1-2
Ressursregnskap-2
Ressursregnskap-3-2
1) Ekofisk-gruppen består av Ekofisk, Eldfisk og Embla
2) Gullfaks-gruppen: Gullfaks og Gullfaks Sør
3) Norne satellitter: Skuld og Urd
4) Visund-gruppen: Visund og Visund Sør