Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

Ledelsen i Petoro

Ledelsen i Petoro. Foto: Elisabeth Tønnessen
Bak fra venstre: Heidi Iren Nes, Ole Njærheim, Jonny Mæland og Kjell Morisbak Lund. Foran fra venstre: Olav Boye Siversten, Grethe Kristin Moen og Hilde Fey Lunde. (Foto: Elisabeth Tønnessen)

Grethe Kristin Moen

Administrerende direktør

Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.

Kjell Morisbak Lund

Direktør lisensoppfølging og teknologi

Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten. 

Hilde Fey Lunde

Direktør lisensoppfølging og kommersielt

Utdanning: Sivilingeniør Petroleumsteknologi fra NTNU, Diplom fra Institute Français du Petrole (IFP), Paris
Karriere: Har bred erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet.  Kom til Petoro i 2016 med erfaring fra lederstillinger i DEA/E.ON/E.ON Ruhrgas både i Norge og UK, sist som Manager Development and Production. Hadde i en 10-årsperiode en rekke stillinger internasjonalt både innen opp- og nedstrøm for ConocoPhillips.

Ole Njærheim

Direktør marked og avsetning

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder, MSc University of Surrey og Autorisert Finansanalytiker fra NHH
Karriere: Har bred erfaring innen finansiell og kommersiell rådgivning som Managing Director i ECON Consulting Group. Njærheim har også vært investeringsdirektør i IKM Invest AS og Spring Capital AS. Han har tidligere blant annet jobbet i Lyse Energi og Standard and Poor’s/DRI.

Jonny Mæland

Direktør økonomi

Utdanning: Siviløkonom fra Universitetet i Agder og spesialisering innenfor bedriftsøkonomisk analyse fra Norges Handelshøgskole (NHH) i Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra ulike stillinger nasjonalt og internasjonalt i ConocoPhillips siden 1998, med unntak av to år som Finance Manager i Norwegian Energy Company ASA. Kommer fra stillingen som Director Financial Reporting and Analysis i ConocoPhillips Norge. 

Olav Boye Sivertsen

Direktør juridisk

Utdanning: Jurist fra Universitetet i Oslo
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.

Heidi Iren Nes

Direktør organisasjon og strategi

Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Startet i økonomiavdelingen i Petoro i 2008 etter noen år i Subsea 7 Norway. Gikk deretter over i ny rolle i markedsavdelingen i Petoro fra 2013 til 2019. Har i tillegg vært ansattrepresentant i styret i Petoro fra 2016 til 2018.