Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no

SDØE artskonto­rapportering i kontantstørrelser

Artskontorapportering_nor
Oversikt over endring mellomværende med statskassen
Eiendeler og gjeld*20192018
O/U call 1 538 205 263 -520 145 318
AP Nonop -302 058 421 -127 073 112
AR Nonop 152 439 303 -61 302 117
Inventory Nonop 19 026 800 -92 977 768
Prep Exp Nonop -110 411 404 -146 686 467
Working cap - Nonop -972 658 814 -39 167 375
Merverdiavgift -30 061 650 8 998 653
Agio 0 -0
Sum endring mellomværende med statskassen294 481 077-978 353 504

*)
O/U call - Forskudd beregnet som netto av kontantinnkalling og avregning fra operatørene 
AP Nonop – Skyldig beløp i avregning fra operatørene 
AR Nonop – Tilgodehavende beløp i avregninger fra operatørene 
Inventory Nonop- Beholdning i avregning fra JV operatørene
Prep Exp Nonop – Forhåndsbetalte utgifter til operatørene – avregninger
Working cap – Nonop - Hovedsakelig avsetninger i månedlige avregninger fra operatørene
Merverdiavgift - Inngående og utgående merverdiavgift
Agio - Øreavrunding relatert til valutaomregning (agio/disagio)

Kommentar endring mellomværende 2018 til 2019:
Endring skyldes i hovedsak endringer i forskuddsbetaling i lisensene, samt endringer i avsetninger i lisensene.