Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Last ned rapport     |     petoro.no
Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Årsrapport for SDØE og Petoro 2019
Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vår viktigste oppgave er å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler – verdier som kommer hele Norge til gode.
Faktabokser-a%CC%8Arsrapport2019-no
Grethe K. Moen. Foto: Anne Lise Norheim

Leders beretning og styrets årsberetning

Snorre A Foto: Bo B. Randulff & Even Kleppa

Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2019