Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE resultatregnskap etter NGAAP

       
Alle tall i millioner kroner

Note

2015

2014

 

 

 

 

DRIFTSINNTEKTER

 

 

 

Driftsinntekter

3, 4, 9, 11

157 753

179 797

Sum driftsinntekter

 

157 753

179 797

 

 

 

 

DRIFTSKOSTNADER

 

 

 

Letekostnader

 

1 585

1 585

Produksjonskostnader

5

19 280

19 280

Avskrivninger og nedskrivninger

2

24 276

24 276

Andre driftskostnader

5, 9, 10

14 524

14 524

Sum driftskostnader

 

59 664

59 664

 

 

 

 

Driftsresultat

 

89 990

120 133

 

 

 

 

FINANSPOSTER

 

 

 

Finansinntekter

 

11 792

9 098

Finanskostnader

12

12 783

9 559

Netto finansposter

8

-991

-462

 

 

 

 

Årsresultat

19

88 999

119 671