Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Ledelsen i Petoro

Grethe K Moen. Photo: Emile Ashley

GRETHE KRISTIN MOEN


Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.
 
Jan Terje Mathisen. Photo: Emile Ashley

Jan Terje Mathisen


Direktør strategi og prosjekter
Utdanning:
Sivilingeniør marin byggteknikk fra NTNU og bedriftsøkonom fra BI.
Karriere: Har bred erfaring fra prosjektledelse, feltutvikling og forretningsutvikling, blant annet fra Norwegian Contractors, Selmer Furuholmen, egen virksomhet, Shell og Statoil. 
Kjell Morisbak LUnd. Photo: Emile Ashley

Kjell Morisbak Lund


Direktør lisens
Utdanning: Sivilingeniør innen marinteknologi fra NTNU
Karriere: Har bred erfaring fra arbeid med både opp- og nedstrømsdelene av olje- og gassvirksomhet. Har hatt forskerstilling innenfor marine konstruksjoner i SINTEF, flere prosjekt-, stabs- og lederstillinger i Statoil – sist som HMS direktør for midt- og nedstrømsvirksomheten.  
Laurits Haga. Photo: Emile Ashley

Laurits Haga


Direktør marked og avsetning
Utdanning: Økonom
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Han har hatt en rekke lederstillinger i Mobil og var leder for gassavdelingen i ExxonMobil i Norge før han kom til Petoro.
 
Roy Ruså.  Photo: Emile Ashley

ROY RUSÅ


Direktør teknologi
Utdanning
: BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.
 
Marion Svihus. Photo: Emile Ashley

MArion Svihus


Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra Statoil der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans.
 
Olav Boye Sivertsen. Photo: Emile Ashley

Olav Boye Sivertsen


Juridisk direktør
Utdanning: Jurist fra Universitetet i Oslo
Karriere: Har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.