Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

SDØE kapitalregnskap i kontante størrelser

             
SDØE KAPITALREGNSKAP 2015 – tall i norske kroner

 

Poster

 

 

 

 

Mellomregning staten

 

 

2 669 186 144,10

 

Realinvestering før nedskrivning

 

194 717 020 870,97

 

 

Nedskrivning

 

-1 242 678 359,54

 

 

Konto for realinvestering

 

193 474 342 511,43

193 474 342 511,43

Sum

 

 

 

196 143 528 655,53

 

 

 

 

 

 

Mellomregning staten 01.01.2015

-3 591 110 978,86

-1 801 770 514

 

 

Totale utgifter

28 955 295 712,50

 

 

 

Totale inntekter

-121 672 500 044,48

 

 

 

Kontantstrøm

-92 717 204 331,98

-92 717 204 331,98

 

 

Netto overført staten

93 639 129 166,74

111 067 881 026

 

Mellomregning staten 31.12.2015

 

-2 669 186 144,10

-2 669 186 144,10

 

 

 

 

 

 

Fast kapital 01.01.2015

-189 487 965 432,46

 

 

 

Årets investering

-28 955 295 712,50

 

 

 

Årets avskrivning

23 726 240 273,99

 

 

 

Nedskrivning

 

1 242 678 359,54

 

 

Fast kapital 31.12.2015

 

-193 474 342 511,43

-193 474 342 511,43

Sum

 

 

 

-196 143 528 655,53

signaturer2015