Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015

Petoro AS - Resultatregnskap

             

Morselskap

 

Konsern

2014

2015

NOTER

Alle tall i tusen kroner

NOTER

2015

2014

 

 

 

 

 

 

 

277 230

267 292

1

Inntektsført offentlig tilskudd

1

284 636

288 843
5 504

3 884

1, 16, 17

Annen inntekt

1, 16, 17

2 509

3 712
-11

-1 416

2

Endring utsatt inntektsføring

2

-1 416

-11
282 723

269 760

 

Sum driftsinntekter

 

285 730

292 544

 

 

 

 

 

 

 

149 474

158 006

3, 11

Lønnskostnad

3, 11

158 006

149 474
2 739

1 991

4

Avskrivning

4

1 991

2 739
16 241

14 457

13, 15, 16

Regnskaps- og forretningsførerhonorar

13, 15, 16

14 419

16 241
9 555

9 456

14

Kontorhold

14

9 456

9 555
23 434

24 051

15

IKT-kostnad

15

24 051

23 434
90 301

58 477

13, 16

Annen driftskostnad

13, 16, 18

75 072

100 099
291 744

266 437

 

Sum driftskostnader

 

282 995

301 541

 

 

 

 

 

 

 

-9 021

3 323

 

Driftsresultat

 

2 734

-8 997

 

 

 

 

 

 

 

3 448

2 180

5

Finansinntekt

5

2 324

3 560
-442

-462

5

Finanskostnad

5

-510

-482
3 006

1 718

 

Netto finansresultat

 

1 813

3 078
 

 

 

 

 

 

 
-6 015

5 040

 

Resultat før skattekostnad

 

4 548

-5 919

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skattekostnad på ordinært resultat

19

28

34

 

 

 

 

 

 

 

-6 015

5 040

 

Årsresultat

 

4 520

-5 953

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OVERFØRINGER

 

 

 

-6 015

5 040

 

Overført fra annen egenkapital

 

 

 

-6 015

5 040

 

Sum overføringer