Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Årsrapport for SDØE og Petoro 2015
0097408%20-%20Johan%20Castberg%20field%20-%20Photo%20Statoil%20ASA%20-%20Statoil

Ressursregnskap 2015

Vedlagte tabeller viser gjenværende reserver for ressurskategoriene 1 til og med 3 samt ressurser for ressurskategoriene 4 til og med 8.
         
 

 

 

Ressurskategori 1 til 8

Gjenværende utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

RK 1-3 Reserver

254,3

743,4

997,7

RK 4 Ressurser i planleggingsfasen

50,9

11,3

62,2

RK 5 Utvinning sannsynlig men uavklart

46,5

65,3

111,7

RK 6 Utbygging lite sannsynlig

13,4

8,0

21,4

RK 7 Ressurser i nye funn som ikke er evaluert og mulige framtidige tiltak for økt utvinning

66,9

39,1

106,0

RK 8 Prospekt

16,8

21,5

38,3

  Sum

448,8

888,6

1337,4

 

 

 

 

 

 

Felt

           

Opprinnelig utvinnbare reserver

Gjenværende reserver

Olje og NGL*
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

Olje og NGL
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

ATLA

0,09

0,36

0,45

0,03

0,18

0,21

DRAUGEN

71,78

0,81

72,59

3,86

0,05

3,91

EKOFISK

28,66

7,94

36,60

4,44

0,72

5,16

ELDFISK

6,92

2,12

9,04

1,20

0,11

1,31

EMBLA

0,71

0,30

1,00

0,12

0,10

0,21

FLYNDRE

0,02

0,01

0,03

0,02

0,01

0,03

FRAM H-NORD

0,08

0,00

0,08

0,03

0,00

0,03

GIMLE

0,79

0,22

1,01

0,00

0,02

0,02

GJØA

8,98

10,71

19,69

3,74

5,85

9,59

GRANE

41,59

0,00

41,59

11,98

0,00

11,98

GULLFAKS

114,70

6,93

121,63

4,92

0,00

4,92

GULLFAKS SØR

25,62

25,44

51,06

7,96

12,75

20,71

HEIDRUN

110,24

28,32

138,56

22,13

18,55

40,69

JETTE

0,15

0,00

0,15

0,03

0,00

0,03

JOHAN SVERDRUP

49,74

1,48

51,22

49,74

1,48

51,22

KRISTIN

7,20

5,78

12,98

1,23

1,33

2,56

KVITEBJØRN

16,25

28,41

44,66

6,35

10,50

16,85

MARIA

8,64

0,75

9,39

8,64

0,75

9,39

MARTIN LINGE

3,65

5,85

9,50

3,65

5,85

9,50

NORNE

50,64

5,72

56,36

1,70

1,94

3,65

ORMEN LANGE

6,90

108,14

115,04

2,66

50,82

53,49

OSEBERG

143,14

41,16

184,30

12,65

26,64

39,30

OSEBERG SØR

23,98

7,16

31,14

6,41

3,70

10,11

OSEBERG ØST

9,54

0,13

9,67

2,85

0,03

2,89

REV

0,24

0,78

1,02

0,03

0,00

0,03

SKIRNE

0,69

3,03

3,72

0,09

0,00

0,09

SKULD

1,30

0,07

1,37

0,61

0,02

0,64

SNORRE

82,99

1,98

84,97

19,59

0,09

19,68

SNØHVIT

12,31

67,32

79,63

9,51

56,73

66,24

STATFJORD NORD

13,35

0,66

14,01

1,73

-0,03

1,70

STATFJORD ØST

12,51

1,23

13,74

0,64

0,00

0,64

SVALIN

2,31

0,00

2,31

1,41

0,00

1,41

SYGNA

3,36

0,00

3,36

0,33

0,00

0,33

TORDIS

20,62

1,44

22,06

2,42

0,15

2,57

TROLL

184,36

802,37

986,73

33,14

499,30

532,44

TUNE

1,47

7,40

8,87

-0,08

-0,40

-0,48

URD

1,89

0,10

1,99

0,39

0,02

0,42

VALEMON

2,09

7,29

9,38

2,00

6,84

8,84

VARG

4,89

0,09

4,98

0,03

0,03

0,06

VEGA

5,66

4,79

10,44

3,32

2,89

6,21

VESLEFRIKK

21,47

1,81

23,28

0,51

0,67

1,18

VIGDIS

21,50

0,57

22,07

3,59

0,00

3,59

VISUND

14,77

16,53

31,30

6,18

13,68

19,86

VISUND SØR

1,38

2,25

3,63

0,76

1,65

2,41

ÅSGARD

69,18

74,95

144,13

11,72

20,41

32,14

Totalt

1208,31

1282,39

2490,69

254,29

743,44

997,73


* Inkluderer kondensat

 
       

 

Ressurskategori 4

Utvinnbare ressurser

Olje, NGL og kondensat
mill Sm3

Gass
mrd Sm3

Olje-ekvivalenter
mill Sm3

31/2-N-11 H

0,1

0,0 0,1
Asterix 0,1 3,4 3,5
DRAUGEN 0,0 0,0 0,0
GULLFAKS 1,4 0,6 2,0
GULLFAKS SØR 1,5 2,2 3,7
HEIDRUN 5,7 1,0 6,7
JOHAN CASTBERG 17,2 0,0 17,2
JOHAN SVERDRUP

12,9

0,4 13,3
KRISTIN 0,4 0,3 0,7
KVITEBJØRN 0,2 0,5 0,6
SKULD 0,2 0,0 0,2
SNORRE 8,3 0,0 8,3
SNØHVIT 0,2 0,7 0,9
Svale Nord 0,3 0,0 0,4
Tornerose 0,1 1,1 1,2
TROLL 1,3 0,0 1,3
ÅSGARD 1,0 1,1 2,1
Totalt

50,9

11,3 62,2