Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2013%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%2017%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%207%20RGB

Utslipp av klimagasser

Line%2031

Utslipp av klimagasser Petoro AS

I årets Bærekraftsrapport er utslipp av klimagasser i forbindelse med ansattes reiser i jobbsammenheng inkludert. Utslippene av klimagasser fra ansattes reisevirksomhet var i 2022 på til sammen 54.425 kg CO2. Av dette utgjorde innenlands flyreiser ca. 60%. Fysisk deltagelse i komitemøter i lisensene utgjør en sentral del av reisevirksomheten.

Covid-pandemien la også i begynnelsen av 2022 begrensninger på mulighetene for reisevirksomhet. Utslippene fra flyreiser var derfor lavere enn normalt. Årene med pandemi og nye tekniske løsninger har imidlertid akselerert bruken av digitale møteplasser, og utslipp fra reisevirksomhet vil i fremtiden sannsynligvis bli lavere enn det som var tilfellet før pandemien.
Oversikt%20innenlands%20flyreiser%202022

Oversikt innenlands flyreiser 2022