Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202022

Samfunn og sosialt

fn-bkmM%C3%A5l%208%20RGB
fn-bkmM%C3%A5l%205%20RGB

Bærekraftsmålene anstendig arbeid, økonomisk vekst og likestilling mellom kjønnene er sentrale for Petoro som selskap og som forvalter av SDØE-porteføljen. Petoros prinsipper for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) er tredelt:

Hvit%20sirkel
Petoro skal ha en selskapskultur som fremmer gode resultater innen helse, miljø og sikkerhet
Bl%C3%A5%20sirkel
Petoro vil tilstrebe og skape et positivt og helsefremmende arbeidsmiljø
Beige%20sirkel
Petoro vil være en aktiv pådriver for kontinuerlig HMS-forbedring på norsk sokkel og mener at alle hendelser kan forebygges

Helse og sikkerhet på norsk sokkel

Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon

Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS

Ansvarlig forretningsvirksomhet