Petoro - a driving force on the Norwegian continental shelf

SDFI and Petoro annual report 2017
PUD - Handover Snorre Expansion project – Photo: Arne Reidar Mortensen, Statoil ASA

Resource accounts 2017

The tables below present remaining reserves in resource classes 1 to 3, as well as resources in classes 4 to 8
 
 
Download print version​​

 
 
 

Resource classes 1-8

Remaining recoverable resources

Oil, NGL and condensate
mill scm

Gas
bn scm

Oil equivalent
mill scm

RC 1-3

Reserves

256.7

677.6 934.3

RC 4

Resources in the planning phase

40.6 35.0 75.6

RC 5

Recovery likely but not clarified

37.6 42.6 80.2

RC 6

Development unlikely

7.5 8.2 15.7

RC 7

Resources in new discoveries not evaluated and potential future IOR measures

59.9 56.7 116.5

RC 8

Prospects

19.7 15.2 34.9
 

Total

422 835 1 257

Field

           

Original recoverable reserves

Remaining reserves

Oil and NGL*
mill scm

Gas
mill scm o.e.

Oil equivalent
mill scm o.e.

Oil and NGL*
mill scm

Gas
mill scm o.e.

Oil equivalent
mill scm o.e.

Atla

0.10

0.42

0.52

0.04

0.03

0.07

Draugen

73.08

0.80

73.88

3.82

0.00

3.82

Dvalin

0.30

6.28

6.58

0.30

6.28

6.58

Ekofisk

28.86

7.95

36.81

4.01

0.62

4.64

Eldfisk

7.25

2.18

9.43

1.27

0.13

1.41

Embla

0.68

0.28

0.95

0.08

0.06

0.14

Flyndre

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Gimle

0.93

0.34

1.27

0.14

0.13

0.27

Gjøa

8.80

11.22

20.02

2.05

4.04

6.09

Grane

42.76

0.00

42.76

10.18

0.00

10.18

Gullfaks

115.51

6.92

122.43

4.39

0.00

4.39

Gullfaks Sør

25.40

25.93

51.34

5.96

10.18

16.14

Heidrun

115.91

26.28

142.18

23.89

15.45

39.34

Heimdal

1.34

9.24

10.58

0.00

0.07

0.07

H-Nord

0.08

0.00

0.08

0.01

0.00

0.01

Johan Castberg

17.74

0.00

17.74

17.74

0.00

17.74

Johan Sverdrup

53.35

1.58

54.93

53.35

1.58

54.93

Kristin

7.17

5.70

12.87

0.79

0.87

1.66

Kvitebjørn

15.70

29.17

44.88

4.14

7.25

11.39

Maria

9.42

0.69

10.12

9.42

0.69

10.12

Martin Linge

4.43

7.72

12.15

4.43

7.72

12.15

Norne

52.13

6.83

58.97

2.57

2.92

5.49

Ormen Lange

7.07

111.91

118.98

2.13

42.39

44.52

Oseberg

142.80

37.96

180.76

9.21

21.43

30.65

Oseberg Sør

23.55

7.19

30.74

4.61

3.46

8.07

Oseberg Øst

8.82

0.13

8.95

1.68

0.02

1.70

Sindre

0.07

0.06

0.13

0.07

0.06

0.13

Skirne

0.69

3.18

3.88

0.08

0.02

0.10

Skuld

1.36

0.09

1.45

0.42

0.00

0.42

Snorre

94.50

1.99

96.49

27.96

0.08

28.05

Snøhvit

12.72

67.19

79.91

9.09

53.10

62.20

Statfjord Nord

12.97

0.65

13.61

0.96

-0.07

0.88

Statfjord Øst

12.31

1.32

13.63

0.34

0.09

0.43

Svalin

2.95

0.00

2.95

1.36

0.00

1.36

Sygna

3.38

0.00

3.38

0.25

0.00

0.25

Tordis

21.18

1.45

22.63

2.16

0.17

2.33

Troll

185.39

801.95

987.34

24.38

460.84

485.21

Tune

1.49

7.49

8.98

-0.05

-0.34

-0.39

Urd

2.00

0.07

2.07

0.34

0.00

0.34

Valemon

0.61

4.14

4.75

0.27

2.08

2.35

Vega

6.68

6.07

12.75

3.80

3.62

7.42

Veslefrikk

21.82

2.10

23.92

0.51

0.76

1.27

Vigdis

21.15

0.52

21.67

2.25

-0.03

2.22

Visund

16.08

17.64

33.72

5.84

13.06

18.90

Visund Sør

1.19

1.55

2.75

0.23

0.52

0.75

Åsgard

71.83

80.02

151.85

10.28

18.25

28.53

Totalt

1253.58

1304.22

2557.79

256.74

677.56

934.30


*Including condensate