PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
Tidlig involvering av utstyrsleverandørene og fokus på standardisering og integrerte kontrakter er riktig vei å gå for det store flertallet av undervannsutbygginger – også på norsk sokkel, mener Rasmus Sunde. Illustrasjon: Forsys Subsea
Tidlig involvering av utstyrsleverandørene og fokus på standardisering og integrerte kontrakter er riktig vei å gå for det store flertallet av undervannsutbygginger – også på norsk sokkel, mener Rasmus Sunde. Illustrasjon: Forsys Subsea

Slår seg sammen – kutter kostnader

Ved å optimalisere undervannsarkitekturen og gjennomføre prosjektene sammen, vil Technip og FMC Technologies levere undervannsløsninger rundt 30 prosent billigere enn de kan hver for seg. Det kan utgjøre forskjellen på om et funn blir bygget ut eller ei.
gron_strek
I løpet av de siste ti årene har kostnadene per subseabrønn tredoblet seg, samtidig som leveringstiden er doblet. Utviklingen har blant annet vært drevet av mer kompliserte reservoarer og utfordringer som høyt trykk og høye temperaturer, men også av industriens manglende evne til standardisering.

Det siste var bakgrunnen for at Technip og FMC Technologies i 2014 satte seg ned sammen. Selv med en langt høyere oljepris enn i dag var ikke utviklingen bærekraftig. Kombinert står de to selskapene for rundt 30 prosent av kostnadene ved en typisk undervannsutbygging. Ved å kombinere ressurser, teknologi og kunnskap ville de dermed ha mulighet til å gjøre betydelige besparelser.

Forsys Subsea så dagens lys 1. juni 2015. Over natten ble alle som jobbet med konseptvalg og forprosjektering (FEED) i moderselskapene, overført til fellesforetaket. Det samme gjaldt miljøene som jobbet med monitorering og kontroll av data, samt beslutningsstøttesystemer og rådgivning for operatører.
 
TIDLIGERE INN I PROSESSEN
I dag har selskapet 320 ansatte og ledes av Rasmus Sunde. Han er ikke i tvil om at tidlig involvering av utstyrsleverandørene og fokus på standardisering og integrerte kontrakter er riktig vei å gå for det store flertallet av undervannsutbygginger – også på norsk sokkel.

– Når man etterspør skreddersøm og spesialløsninger, både på operatørnivå og feltnivå, oppnår man normalt ingen stordriftsfordeler. Vi bruker altfor mange ingeniørtimer på relativt enkle oppgaver, sier Sunde.

Nøkkelen er å komme tidligere inn i prosessen, før design- og materialvalgene er tatt i oljeselskapene. Da unngår man dyrere løsninger enn det som strengt tatt er nødvendig. Slikt har det vært for mye av, forteller han. Det er også mye å spare på kortere gjennomføringstid.

– Det er ingen som kjenner våre produkter bedre enn det vi gjør selv. Et undervannsjuletre består av 7000 til 8000 komponenter. Da kan man selv tenke seg hvor dyrt det blir hvis andre skal spesifisere materialvalg langt ned i vår leverandørkjede, sammenlignet med de stordriftsfordeler man oppnår ved å bruke en standard vi har utviklet selv, sier Sunde.
DET BESTE FRA TO VERDENER
Technip og FMC Technologies er ikke alene om å tenke i disse baner. GE og McDermott gikk i 2015 sammen i IO Oil & Gas Consulting, Aker Solutions har inngått subseasamarbeid med Saipem, og OneSubsea har signert en global allianse med Subsea 7.

Sunde mener oljeselskapene på denne måten får det beste fra to verdener. Først kan de lage designkonkurranser for å finne den beste løsningen. Deretter kan de få denne konvertert til en fastpris. Ved å få skjøvet konkurransen inn i prosessen tidligere vil de både få bedre og mer kostnadseffektivt design, markedets beste pris og sikrere prosjektgjennomføring.

– Det virker så enkelt, men i tidene med høy oljepris var industrien mest opptatt av å øke produksjonen. Etter 30 år i industrien har jeg sett at det er i de største krisene man tenker mest kreativt, både i forhold til teknologi og til forretningsmodeller, sier Sunde.

FORVENTER FØRSTE KONTRAKT I 2016
Forsys Subsea jobber nå med å finne forenklinger og kostnadsbesparelser på subseaprosjekter som har blitt lagt på hylla på grunn av for høy pris verden over. Til enhver tid vurderes det et stort antall prosjekter, også på norsk sokkel, forteller Sunde. Han forventer å lande den første kontrakten for integrert gjennomføring i løpet av året.
«Det er nødvendig å undersøke alle 
muligheter for å få ned kostnadsnivået. 
Nye drifts modeller er et av 
alternativene. Forsys er en leverandør 
som søker videreutvikling 
i denne retningen.»
«Etter 30 år i industrien har jeg sett at det er i de 
største krisene man tenker mest kreativt, både i forhold til teknologi og til forretnings-modeller.»


Rasmus Sunde
Foto: Forsys Subsea
Foto: Forsys Subsea

Forsys Subsea

  • Hva: Fellesforetak mellom Technip og FMC Technologies
  • Hvor: London, Aberdeen, Paris, Oslo, Singapore, Rio de Janeiro og Houston
  • Ledes av: Rasmus Sunde, som tidligere var sjef for undervannsvirksomheten i FMC Technologies i Afrika, Europa og Russland
  • Ansatte: 320

Gigantfusjon – Technip og FMC Technologies


19. mai annonserte Technip og FMC Technologies at selskapene slår seg sammen. Det nye selskapets samlede driftsinntekter i 2015 var på rundt 20 milliarder dollar, og fusjonen antas å føre til en kostnadsbesparelse på 400 millioner dollar i 2019. – Forsys Subsea var selvsagt en mikrofusjon til sammenligning, men ga likevel moderselskapene en forsmak på hva vi kan få til, sier Rasmus Sunde.
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro