PERSPEKTIV 2016
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2016
Nye metoder: Statoil har kjørt pilotprosjekter på Leanarbeidsmetodikk med gode resultater. Nå rulles Lean ut på alle Statoilopererte felt på sokkelen. (Bildet viser SNORRE B). Foto: Harald Pettersen – Statoil
Nye metoder: Statoil har kjørt pilotprosjekter på Leanarbeidsmetodikk med gode resultater. Nå rulles Lean ut på alle Statoilopererte felt på sokkelen. (Bildet viser SNORRE B). Foto: Harald Pettersen – Statoil

Boree€ektivitet – store besparelser, men ikke i mål

Bore- og brønne€ektiviteten i Statoil har økt med 30 til 40 prosent de siste to årene, og det er mer å hente. Geir Tungesvik håper nesten at oljeprisen ikke stiger for fort.
gron_strek
På verdensmarkedet er det stort sett nedgang over alt. Statoil boring og brønn er et av få unntak. – Vi boret faktisk flere brønner i fjor enn året før. Så til de som sier at vi bruker lite: ikke vi. Vi borer mer enn vi har gjort noen gang, sier sjef for boring og brønn i Statoil, Geir Tungesvik.

Det var få som forsto alvoret da Tungesvik slo alarm om borekostnadene i Statoil i 2013.

Oljeprisen var rundt 100 dollar fatet, men lønnsomheten avtok. Å bore brønner var blitt for dyrt. Det kunne ikke fortsette. Tungesvik begynte med seg selv, med forbedring, forenkling og standardisering. Da turen var kommet til leverandørene, hadde oljeprisen begynt på nedturen og industrien selv innsett at kostnadsnivået var for høyt.

Tungesvik erkjenner at det har vært tøffe tak. Samtidig er han imponert over stoltheten og konkurranseinstinktet han har sett hos leverandører og redere. Jakten på kostnadsbesparelser har gitt resultater. I snitt er Statoil nå 30 til 40 prosent mer effektivt enn i 2013. Og bedre skal det bli. Selskapet angriper problemstillingen fra flere kanter.
MER TIL DE BESTE
Et prosjekt selskapet allerede er i gang med, er å se på modeller der de beste leverandørene blir prioritert og får et større volum når nye kontrakter skal deles ut. Selskapene skal da måles i forhold til en rekke parametere, blant andre effektivitet, sikkerhet og hvor raske de er til å ta i bruk ny teknologi. Her er det muligheter siden flere kontrakter er i ferd med å løpe ut. Et annet område er kamp mot nedetid.

– I alle år har vi hatt nedetid på 15 til 20 prosent. Det er nesten flaut. Ingen andre industrier hadde slått seg til ro med slike tall, sier Tungesvik. Logistikk er også et område han tror har stort potensial for besparelser. Næringen har for vane å ha backup for så å si alt. Ved å stole mer på utstyret kan det være store summer å spare.

Statoil har videre kjørt pilotprosjekter på Lean-arbeidsmetodikk med gode resultater. Dette innebærer at de i den skarpe enden går kritisk gjennom egne arbeidsoppgaver og prosesser og kontinuerlig kommer med forslag til forbedringer. Nå rulles Lean ut på alle Statoil-opererte felt på sokkelen.
AUTOMATISERT BORING
– Litt frem i tid ønsker vi også automatisert boring, sier Tungesvik.

Blant annet ønsker han seg en autopilot nede i brønnen som sender signaler til overflaten, og programvare som gjør at maskinen reagerer riktig – slik automatikken i et fly gjør når det kommer kraftig sidevind. Dette jobbes det med på Mariner-feltet på britisk sokkel og på Johan Sverdrup.

– Dere borer mer enn tidligere, samtidig som flere rigger ligger i opplag. Hvordan henger dette sammen?

– Vi har blitt mer effektive, sier boresjefen.

I enkelte brønner er antall meter boret per dag økt med 50 prosent. Alt måles mot den perfekte brønnen, som er satt sammen av idealseksjoner fra en rekke brønner. Statoil har brukt mye tid på å lære av de beste teamene, som har lange lister med forbedringspunkter. De dårligste had d e ingen. Nå har alle løftet seg.

VIL IKKE OPP IGJEN
Et annet område som vil gi besparelser på sikt, er nye, markedsjusterte riggkontrakter. Dagens kontrakter gjenspeiler at de ble inngått da oljeprisen var på topp. Prisen kan utgjøre så mye som 50 prosent av brønnkostnadene.

– Vi har mange prosjekter vi har lyst til å gjennomføre for å få en varig endring. Jeg er bekymret for hva som vil skje dersom oljeprisen går opp, og vi følger med opp igjen. Da kommer spørsmålet: Har dere ikke lært? sier Tungesvik.
Bore- og brønnkostnadene må videre nedover for å kunne forsvare brønner – særlig på modne felt.
Geir Tungesvik
MER Å HENTE: Geir Tungesvik vil ikke betale 100 dollar for en gevinst på 50. Bore- og brønnkostnadene må videre nedover for å kunne forsvare brønner – særlig på modne felt. Foto: Jan Inge Haga
MER Å HENTE: Geir Tungesvik vil ikke betale 100 dollar for en gevinst på 50. Bore- og brønnkostnadene må videre nedover for å kunne forsvare brønner – særlig på modne felt. Foto: Jan Inge Haga
>> petoro.no    |    Copyright 2016 Petoro