PERSPEKTIV 2014
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2014
DSCF0438_1
Foto: S. Sigbjørnsen

Virkemiddel for verdiskaping

Petoros hovedoppgave er å maksimere verdien av statens direkte økonomiske engasjement (SDØE), som er den norske statens direkte eierandeler i olje- og gassvirksomheten. Porteføljen omfatter en tredel av olje- og gassreservene på norsk sokkel samt plattformer, rørledninger og anlegg på land.
gron_strek
Petoro følger opp statens andeler i lisenser og andre partnerskap. Antallet lisenser har økt fra 80 da Petoro ble etablert i 2001, til 190 våren 2014. Antallet felt i produksjon er 34.

Selskapet er med i felt og prosjekter i alle de tre provinsene på norsk sokkel: Nordsjøen, Norskehavet og Barentshavet. Leteaktiviteten var stor i 2013, og i Barentshavet ble det gjort et lovende funn i Hoop-området,  der Petoro er rettighetshaver. I januar 2014 ble det inngått en avtale med Island om andeler i en tredje lisens på islandsk sokkel.

I den reviderte strategien videreføres modne felt som et hovedsatsingsområde. Petoro har sammen med partnerskapet i Snorre-lisensen i 2013 tatt konseptvalg for videre utvikling av Snorrefeltet frem mot 2040 basert på en ny plattform.

Investeringene i 2013 var på et historisk høyt nivå. Aktiviteten økte som følge av flere nye borerigger, økt antall brønner og større utbyggingsprosjekter, men også som en følge av at kostnadene øker. Selskapet har engasjert seg i å øke takten i produksjonsboringen fra modne felt. Flere brønner er viktigste tiltak for å maksimere verdien av feltene innen deres levetid.
STORE EIERANDELER GIR SPENNENDE MULIGHETER
Petoro har om lag 70 medarbeidere ved kontoret i Stavanger. Kombinasjonen av en stor portefølje og en liten organisasjon gir ansatte store muligheter til faglig utfoldelse i møte med andre oljeselskaper, i lisenser og andre interessentskap. Petoro arbeider tett med Statoil, som er operatør for en svært stor del av selskapets produksjon, men også med internasjonale oljeselskaper og andre aktører på sokkelen, med myndigheter og leverandører og med andre eksterne kompetansemiljøer.
RETTIGHETSHAVER I LISENSENE
Petoro ble stiftet 9. mai 2001, etter at privatiseringen av Statoil gjorde det nødvendig å finne en ny ordning for en forretningsmessig håndtering av SDØE. Petoro arbeider ut fra et mandat fra Stortinget som går ut på å forvalte statens olje og gass på en forretningsmessig måte og maksimere den økonomiske verdien. 

Siden selskapet ble etablert, er det overført en netto kontantstrøm på gjennomsnittlig drøye 100 milliarder kroner hvert år til den norske staten. Denne pengestrømmen, totalt 1 400 milliarder kroner, representerer én av tre hovedkilder til oppbyggingen av Statens pensjonsfond utland, til vanlig kjent som oljefondet.
HOVEDMÅL:
Selskapet skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra statens olje- og gassportefølje.

VISJON: 
En drivkraft på norsk sokkel.

HOVEDOPPGAVER:
Ivaretakelse av statens deltakerandeler i interessentskapene.

Overvåking av Statoils avsetning av den petroleumen som produseres fra statens direkte deltakerandeler, i tråd med avsetningsinstruksen til Statoil.

Økonomistyring, herunder føring av regnskap, for statens direkte deltakerandeler.

STRATEGI:
Modne felt: Investere for økt utvinning.
Feltutvikling: Ivareta fremtidige muligheter.
Nordområdene: Fremme helhetlig utvikling.
>> petoro.no    |    Copyright 2014 Petoro