PERSPEKTIV 2014
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2014
PP_Ansatte
Fornøyde Petoro-ansatte: Line Geheb og Niklas Trones. Foto: Kjell Jørgen Holbye

Store muligheter i Petoro

Line Geheb og Niklas Trones er skjønt enige: Petoro er en spennende arbeidsplass som tilbyr store utviklingsmuligheter. 
gron_strek
Varierte arbeidsoppgaver, stort utviklingspotensial og muligheten til å jobbe på strategisk nivå. I tillegg til gode kolleger og hyggelig sosialt fellesskap. Det er kvaliteter Niklas Trones trekker frem på spørsmål om hvordan det er å jobbe i Petoro. «Jeg må jo nesten klype meg i armen over muligheten til å få et så bredt innblikk i bransjen som jeg får ved å jobbe i Petoro. I et annet oljeselskap ville jeg nok hatt en mye smalere definert jobb», slår Niklas fast. 

Han har jobbet som rådgiver i Petoros markedsavdeling i snart ett år. Avdelingen overvåker Statoils avsetning av statens petroleum, og jobber såkalt nedstrøms. «Vårt ansvar er å påse at det skjer på en måte som maksimerer statens verdier», forteller Niklas. 28-åringen er siviløkonom fra Handelshøgskolen i Bodø, med Energy Management som spesialisering, og har blant annet ansvaret for å være bindeledd mellom lisensavdelingen og markedsavdelingen internt. Det handler om å fange opp problemstillinger i lisensene som vil kunne få betydning for hvordan oljen – og særlig gassen – blir markedsført,  for eksempel beslutninger knyttet til infrastruktur og transportruter. 
For Niklas kunne ikke arbeidsoppgavene passet bedre. «Jobben er veldig, veldig spennende og passer både utdanningen og interessefeltet mitt. Det beste er at den dekker et så bredt område – alt fra geopolitisk innsikt til kunnskap om avtaleverket på norsk sokkel.» Særlig er det muligheten til å tenke langsiktig og delta i strategiske vurderinger som tiltaler 28-åringen. Det er spennende – og krevende. «Det er dypt vann for en med så kort erfaring, så det gjelder å svømme fort», ler Niklas. 

«Det gjør du», beroliger Line Geheb. Sivilingeniøren i kjemiteknikk har seks års fartstid i Petoro etter 21 år i Shell. I dag er hun Asset Manager i lisensavdelingen og har ansvar for å ivareta Petoros interesser i Gullfaks og Grane. Også hun trekker frem det overordnede, langsiktige perspektivet Petoro-jobben gir mulighet til. «Det var en veldig kjekk overgang å gå fra en operativ jobb som forhandlingsleder i Shell til en jobb med et overordnet perspektiv som er vanskelig å få i andre selskaper om du ikke sitter i veldig senior posisjoner.» 
Hun tror Petoros langsiktighet i lisensene blir satt pris på av lisenspartnerne. «På mange måter er vi komplementære og utfyller andre lisenspartnere ved å innta et langsiktig perspektiv. Mitt inntrykk er at det blir verdsatt. Det er viktig at noen tar den rollen.»

Petoro forvalter en tredel av de norske petroleumsreservene og har ansvar for enorme verdier på vegne av fellesskapet. Det medfører stor innflytelse – og ikke minst ansvar. Det gjør det viktig å opptre konsistent i adferd og kommunikasjon, noe både Line og Niklas er seg svært bevisste. «Petoro er en liten og veldig flat organisasjon uten tunge, byråkratiske prosesser», sier Niklas. Det betyr at det er kort vei fra anbefaling til beslutninger. Det legger større vekt på skuldrene til hver enkelt medarbeider – som må være sikker på å gi de rette anbefalingene. «Det at vi er så få, gjør at vi må være nøye med hva 
vi bruker tiden vår til. Vi er viktige», 
fastslår Line.
>> petoro.no    |    Copyright 2014 Petoro