PERSPEKTIV 2014
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel

Petoro ONS-MAGASIN 2014
Bekrefter behovet for effektivisering: Geir Tungesvik, boresjef i Statoil. Foto: Kjell Jørgen Holbye
Bekrefter behovet for effektivisering: Geir Tungesvik, boresjef i Statoil. Foto: Kjell Jørgen Holbye

«Kostnadene må ned»

«Vi har ambisjoner om å få mer ut av modne felt, men dagens kostnadsnivå er en betydelig utfordring», sier boresjef Geir Tungesvik i Statoil. Kombinasjonen av høye kostnader og svakere marginer gjør at selskapet har snudd mange steiner i jakten på effekt­iviseringsgevinster.
gron_strek
«Vi er i en helt annen situasjon i dag enn for fem år siden. Det som var fornuftig da, er ikke nødvendigvis fornuftig i dag», sier Geir Tungesvik. Boresjefen har 30 års erfaring fra Statoil og vet hva han snakker om. Han beskriver utviklingen som alvorlig. 

«Oljepris minus ‘break-even cost’ er dramatisk ned i perioden 2008–2013, selv om oljeprisen har holdt seg stabilt høy de senere år», fastslår han. Det gir nye utfordringer for selskapet med verdens høyeste oljeutvinningsgrad, 50 prosent i snitt, mot konkurrentenes 35. Selskapets uttalte ambisjon om å øke utvinningsgraden ytterligere gjorde det nødvendig med tiltak. Et omfattende analysearbeid innen boring og brønn ble satt i gang.

«Man må først vite hvor man står for å vite hvor man vil. Hvert område i Boring og Brønn vet hvor de har størst utfordringer.»  

Samtidig har Statoil lansert STEP – ‘Statoil technical efficiency programme’ – et overordnet program med seks underprosjekter. En av målsetningene er å sikre en effektiviseringsgevinst på 25 prosent per  brønn innen utgangen av 2015. Et av prosjektene i STEP er ‘End-to-end well delivery’, og målet er å utvikle standardiserte brønnkonsepter. 

Tungesvik forteller om en betydelig snuoperasjon. «Dette representerer en helt ny måte å tenke på for oss. Frem til nå har vi presset på for maksimal utvinning – noe som har gjort at fagmiljøene har skapt spesialløsninger for hvert enkelt felt. Det er klart at det har vært kostnadsdrivende. Nå ønsker vi å etablere standardiserte, robuste løsninger som kan benyttes om og om igjen.»
LEVERANDØRENE PÅ LAGET
Statoil har invitert leverandørene til et samarbeid om effektiviseringsarbeidet.  Tungesvik sier at de har satt seg ned sammen med aktørene for å finne ut hva som er kostnadsdrivende, og hvilke besparende standardløsninger den enkelte leverandør kan levere. «Vi har en klar ambisjon om at Statoil ikke skal initiere ting som driver kostnader. Det kan være gode grunner til å velge ‘Mercedes’, men trenger man masse ekstrautstyr? Det kan også være riktig å stille spørsmål om hvorvidt det er bedre å velge en riktig utstyrt Volkswagen», påpeker Tungesvik. 

Han forteller at leverandørene har reagert positivt på å delta i effektivitetsprogrammet. «I begynnelsen var det noen som var skeptiske, men da møtet var slutt, ville de nesten ikke gå», sier han med et bredt smil. At en kostnadsreduksjon også er i leverandørindustriens interesse, er det liten tvil om. «Skal vi risikere at ressurser må bli liggende, og at prosjekter ikke utvikles fordi lønnsomheten er for dårlig, eller skal vi samarbeide om gode løsninger som sikrer fortsatt bra aktivitetsnivå?» spør Tungesvik retorisk.
NY INVESTERINGSPROFIL
En av grunnene til ønsket om standardiserte løsninger ligger også i behovet for å endre investeringsprofilen, sier Tungesvik. Målet er å spre investeringen over et felts levetid og på den måten redusere den første, store investeringen. «Der vi tidligere nådde tre brønnmål via en brønn, vil vi i fremtiden kanskje ta dem ett for ett i samme brønn og ta investeringene underveis», sier Tungesvik, som viser til erfaringer fra selskapets landbaserte boreoperasjoner i USA. Der er marginene enda mindre enn på sokkelen, men standardiserte løsninger og gjentatte, faste prosedyrer skaper effektivitet – og lønnsomhet. 

Sikkerhet og effektivitet går hånd i hånd

Men vil ikke skarpere fokus på effektivitet gå ut over sikkerheten? 

«Nei», svarer Tungesvik. «Gode og robuste planer i kombinasjon med gjentakelse av standardiserte operasjoner gjør at folk vet hva de skal gjøre, og hvordan de skal gjøre det. God planlegging skaper både effektivitet og sikkerhet.» Det er sentralt for et selskap som setter sikkerhet i høysetet og kan vise til resultater i toppklasse. «Vi sikter oss inn på posisjonen som industriledende innen sikkerhet», sier Tungesvik.
 
KOSTBAR AVSLUTNING
Til slutt peker Statoils boresjef på en kostnadsbombe som kommer nærmere og nærmere ��� og som kan komme til å true haleproduksjonen på norske felt dersom man ikke finner en løsning. Det gjelder ’Permanent ‘Plug and abandon’ – de omfattende prosedyrene for å tette borehullene før de forlates for godt. 

«Slik dagens regler er utformet, tar det like lang tid å tette et borehull som det tar å bore det. Det er en enorm utfordring, og her er vi nødt til å finne løsninger som kan redusere kostnadene med opp mot femti prosent.» Statoil samarbeider tett med ConocoPhillips for å finne frem til gode løsninger. «Dette er en felles utfordring som vi må løse sammen», avslutter Geir Tungesvik.

 
STEP  –  Statoil technical efficiency programme
  • End-to-end well delivery
  • Strengthen early phase
  • Standardization and industrialization
  • Enabling OMM excellence (Operations, maintenance & modifications)
  • Supplier management and efficiency
  • Simplification and resource prioritization
>> petoro.no    |    Copyright 2014 Petoro