Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) referanseindeks

Petoros bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i tråd med TCFDs anbefalinger.
Forklaringer til referanser:
Referanser til Petoros Bærekraftsrapport (BR) og Årsrapport (ÅR)

TFCD Anbefaling

Styring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Strategi

Beskriv aktuelle og potensielle konsekvenser av klimarelaterte trusler og muligheter på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Risikostyring

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Mål og metoder

Beskriv metoder, mål og parametere som brukes for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

GRI-referanser

Petoros bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. 
GRI-indeks

Forklaringer til GRI-indeksen:
Rapportert = Rapportert i henhold til GRI-standardene.
Delvis rapportert = Relevante elementer rapportert i henhold til GRI-standardene.

SELSKAPSINDIKATORER

GRI-element
102-1
Beskrivelse
Navn på organisasjonen
Rapportering
Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-2
Beskrivelse
Viktigste produkter og/eller tjenester
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver
Status
Rapportert
GRI-element
102-3
Beskrivelse
Lokalisering av hovedkontor
Rapportering
Stavanger, Norge
Status
Rapportert
GRI-element
102-4
Beskrivelse
Land hvor organisasjonen har aktivitet
Rapportering
Norge
Status
Rapportert
GRI-element
102-5
Beskrivelse
Eierskap og juridisk selskapsform
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-6
Beskrivelse
Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021
Status
Rapportert
GRI-element
102-7
Beskrivelse
Organisasjonens størrelse og omfang
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten og hovedtall
BR: Om Petoro
Status
Rapportert
GRI-element
102-8
Beskrivelse
Informasjon om ansatte
Rapportering
BR: Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-9
Beskrivelse
Selskapets leverandørkjede
Rapportering
ÅR: eierstyring og selskapsledelse
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
102-10
Beskrivelse
Vesentlige endringer i selskapet og leverandørkjeden
Rapportering
ÅR: Redegjørelse for samfunnsansvar
Status
Rapportert
GRI-element
102-11
Beskrivelse
Anvendelse av "føre-var"-prinsippet
Rapportering
BR: Klimarisiko, -mål og -strategi
Administrerende direktør har ordet
Status
Rapportert
GRI-element
102-12
Beskrivelse
Eksterne initiativer
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021
Status
Rapportert
GRI-element
102-13
Beskrivelse
Medlemskap i organisasjoner og foreninger
Rapportering
Norsk Olje & gass (Norog), FORCE, International gas union (IGU)
Status
Rapportert
GRI-element
102-14
Beskrivelse
Uttalelse fra administrerende direktør
Rapportering
BR: Administrerende direktør har ordet
Status
Rapportert
GRI-element
102-16
Beskrivelse
Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd
Rapportering
BR: Petoros verdier og samfunnsansvar
Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-18
Beskrivelse
Organisasjonens styringsstruktur
Rapportering
ÅR: Styring og kontroll
BR: Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-22
Beskrivelse
Styrets sammensetning
Rapportering
ÅR: Styret i Petoro, Eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-40
Beskrivelse
Oversikt over interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-41
Beskrivelse
Kollektive tariffavtaler
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-42
Beskrivelse
Utvelgelse av interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-43
Beskrivelse
Interaksjon med interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-44
Beskrivelse
Viktigste temaer fremmet av interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-45
Beskrivelse
Enheter omfattet av selskapets årsregnskap
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten og hovedtall
BR: Om Petoro
Status
Rapportert
GRI-element
102-46
Beskrivelse
Bestemmelse av rapportens innhold og avgrensninger
Rapportering
BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
102-47
Beskrivelse
Oversikt over vesentlige tema
Rapportering
BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
102-48
Beskrivelse
Endringer av historiske data fra tidligere rapporter
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-49
Beskrivelse
Vesentlige endringer fra forrige rapport
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-50
Beskrivelse
Rapporteringsperiode
Rapportering
01.01.21 - 31.12.21
Status
Rapportert
GRI-element
102-51
Beskrivelse
Dato for utgivelse av forrige rapport
Rapportering
Første året
Status
Rapportert
GRI-element
102-52
Beskrivelse
Rapporteringsfrekvens
Rapportering
Årlig
Status
Rapportert
GRI-element
102-53
Beskrivelse
Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten
Rapportering
Kommunikasjonssjef, Christian Buch Hansen – ChristianBuch.Hansen@petoro.no
Status
Rapportert
GRI-element
102-54
Beskrivelse
Rapporteringsnivå
Rapportering
GRI standards, nivå Core
Status
Rapportert
GRI-element
102-55
Beskrivelse
GRI tabell
Rapportering
GRI indeks
Status
Rapportert
GRI-element
102-56
Beskrivelse
Ekstern attestasjon
Rapportering
Ingen
Status
Ikke aktuelt

MILJØINDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning, BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021, BR: Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
305-1
Beskrivelse
Direkte klimagassutslipp (Scope 1)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-2
Beskrivelse
Indirekte klimagassutslipp (Scope 2)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-3
Beskrivelse
Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-4
Beskrivelse
Utslippsintensitet
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-5
Beskrivelse
Reduserte klimagassutslipp (GHG emissions)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-6
Beskrivelse
Utslipp av ozon reduserende substanser
Rapportering
BR: Miljøutslipp til luft og sjø
Status
Rapportert
GRI-element
305-7
Beskrivelse
Lokal luftforurensning (NOx)
Rapportering
BR: Miljøutslipp til luft og sjø
Status
Rapportert

SOSIALE INDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning
BR : Petoros verdier og samfunnsansvar, Arbeidsmljø og kompetanse 
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning
BR : Petoros verdier og samfunnsansvar, Arbeidsmljø og kompetanse 
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
401-1
Beskrivelse
Antall nyansatte og ansattes turnover
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
403-1
Beskrivelse
Andel ansatte representert i formelle samarbeidsfora for helse og sikkerhet
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-6
Beskrivelse
Tiltak for å fremme arbeidstakers helse
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-8
Beskrivelse
Andel ansatte som omfattes av styringssystem for HMS
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-9
Beskrivelse
Arbeidsrelaterte skader
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-10
Beskrivelse
Sykefravær totalt
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
404-2
Beskrivelse
Programmer for kompetanseutvikling og støtte til omstilling
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
405-1
Beskrivelse
Mangfold i styringsorganer og blant ansatte
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
405-2
Beskrivelse
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert

ØKONOMISKE INDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver, Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver, Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
201-1
Beskrivelse
Direkte økonomiske verdier skapt og distribuert
Rapportering
BR: Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
205-2
Beskrivelse
Opplæring og kommunikasjon om policy og prosesser knyttet til anti-korrupsjon
Rapportering
BR: Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
205-3
Beskrivelse
Bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak
Rapportering
Status