Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) referanseindeks

Petoros bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i tråd med TCFDs anbefalinger.
Forklaringer til referanser:
Referanser til Petoros Bærekraftsrapport (BR) og Årsrapport (ÅR)

TFCD Anbefaling

Styring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Strategi

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Risikostyring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

Mål og metoder

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
BR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse»
ÅR: «Eierstyring og selskapsledelse», «Styring og kontroll», «Fremtidsutsikter»
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter
Referanser
ÅR: «Klimarisiko, -mål og –strategi», «Risikostyring og internkontroll», «Redegjørelse for samfunnsansvar» BR: «Administrerende direktør har ordet»

GRI-referanser

Petoros bærekraftsrapport for 2021 er utarbeidet i tråd med Global Reporting Initiative (GRI) Standards, nivå Core. 
GRI-indeks

Forklaringer til GRI-indeksen:
Rapportert = Rapportert i henhold til GRI-standardene.
Delvis rapportert = Relevante elementer rapportert i henhold til GRI-standardene.

SELSKAPSINDIKATORER

GRI-element
102-1
Beskrivelse
Navn på organisasjonen
Rapportering
Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-2
Beskrivelse
Viktigste produkter og/eller tjenester
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver
Status
Rapportert
GRI-element
102-3
Beskrivelse
Lokalisering av hovedkontor
Rapportering
Stavanger, Norge
Status
Rapportert
GRI-element
102-4
Beskrivelse
Land hvor organisasjonen har aktivitet
Rapportering
Norge
Status
Rapportert
GRI-element
102-5
Beskrivelse
Eierskap og juridisk selskapsform
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-6
Beskrivelse
Beskrivelse av de markedene organisasjonen opererer i
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021
Status
Rapportert
GRI-element
102-7
Beskrivelse
Organisasjonens størrelse og omfang
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten og hovedtall
BR: Om Petoro
Status
Rapportert
GRI-element
102-8
Beskrivelse
Informasjon om ansatte
Rapportering
BR: Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-9
Beskrivelse
Selskapets leverandørkjede
Rapportering
ÅR: eierstyring og selskapsledelse
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
102-10
Beskrivelse
Vesentlige endringer i selskapet og leverandørkjeden
Rapportering
ÅR: Redegjørelse for samfunnsansvar
Status
Rapportert
GRI-element
102-11
Beskrivelse
Anvendelse av "føre-var"-prinsippet
Rapportering
BR: Klimarisiko, -mål og -strategi
Administrerende direktør har ordet
Status
Rapportert
GRI-element
102-12
Beskrivelse
Eksterne initiativer
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021
Status
Rapportert
GRI-element
102-13
Beskrivelse
Medlemskap i organisasjoner og foreninger
Rapportering
Norsk Olje & gass (Norog), FORCE, International gas union (IGU)
Status
Rapportert
GRI-element
102-14
Beskrivelse
Uttalelse fra administrerende direktør
Rapportering
BR: Administrerende direktør har ordet
Status
Rapportert
GRI-element
102-16
Beskrivelse
Verdier, prinsipper, standarder og normer for adferd
Rapportering
BR: Petoros verdier og samfunnsansvar
Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS
Status
Rapportert
GRI-element
102-18
Beskrivelse
Organisasjonens styringsstruktur
Rapportering
ÅR: Styring og kontroll
BR: Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-22
Beskrivelse
Styrets sammensetning
Rapportering
ÅR: Styret i Petoro, Eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-40
Beskrivelse
Oversikt over interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-41
Beskrivelse
Kollektive tariffavtaler
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-42
Beskrivelse
Utvelgelse av interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-43
Beskrivelse
Interaksjon med interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-44
Beskrivelse
Viktigste temaer fremmet av interessenter
Rapportering
ÅR: Eierstyring og selskapsledelse
BR: Om Petoro, Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
102-45
Beskrivelse
Enheter omfattet av selskapets årsregnskap
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten og hovedtall
BR: Om Petoro
Status
Rapportert
GRI-element
102-46
Beskrivelse
Bestemmelse av rapportens innhold og avgrensninger
Rapportering
BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
102-47
Beskrivelse
Oversikt over vesentlige tema
Rapportering
BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
102-48
Beskrivelse
Endringer av historiske data fra tidligere rapporter
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-49
Beskrivelse
Vesentlige endringer fra forrige rapport
Rapportering
Ikke aktuelt
Status
Ikke aktuelt
GRI-element
102-50
Beskrivelse
Rapporteringsperiode
Rapportering
01.01.21 - 31.12.21
Status
Rapportert
GRI-element
102-51
Beskrivelse
Dato for utgivelse av forrige rapport
Rapportering
Første året
Status
Rapportert
GRI-element
102-52
Beskrivelse
Rapporteringsfrekvens
Rapportering
Årlig
Status
Rapportert
GRI-element
102-53
Beskrivelse
Kontaktperson for spørsmål vedrørende rapporten
Rapportering
Kommunikasjonssjef, Christian Buch Hansen – ChristianBuch.Hansen@petoro.no
Status
Rapportert
GRI-element
102-54
Beskrivelse
Rapporteringsnivå
Rapportering
GRI standards, nivå Core
Status
Rapportert
GRI-element
102-55
Beskrivelse
GRI tabell
Rapportering
GRI indeks
Status
Rapportert
GRI-element
102-56
Beskrivelse
Ekstern attestasjon
Rapportering
Ingen
Status
Ikke aktuelt

MILJØINDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning, BR: Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Årsberetning 2021, BR: Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
305-1
Beskrivelse
Direkte klimagassutslipp (Scope 1)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-2
Beskrivelse
Indirekte klimagassutslipp (Scope 2)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-3
Beskrivelse
Andre indirekte klimagassutslipp (scope 3)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-4
Beskrivelse
Utslippsintensitet
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-5
Beskrivelse
Reduserte klimagassutslipp (GHG emissions)
Rapportering
BR: Utslipp av klimagasser
Status
Rapportert
GRI-element
305-6
Beskrivelse
Utslipp av ozon reduserende substanser
Rapportering
BR: Miljøutslipp til luft og sjø
Status
Rapportert
GRI-element
305-7
Beskrivelse
Lokal luftforurensning (NOx)
Rapportering
BR: Miljøutslipp til luft og sjø
Status
Rapportert

SOSIALE INDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning
BR : Petoros verdier og samfunnsansvar, Arbeidsmljø og kompetanse 
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Styrets årsberetning
BR : Petoros verdier og samfunnsansvar, Arbeidsmljø og kompetanse 
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
401-1
Beskrivelse
Antall nyansatte og ansattes turnover
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
403-1
Beskrivelse
Andel ansatte representert i formelle samarbeidsfora for helse og sikkerhet
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-6
Beskrivelse
Tiltak for å fremme arbeidstakers helse
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-8
Beskrivelse
Andel ansatte som omfattes av styringssystem for HMS
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-9
Beskrivelse
Arbeidsrelaterte skader
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Delvis rapportert
GRI-element
403-10
Beskrivelse
Sykefravær totalt
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
404-2
Beskrivelse
Programmer for kompetanseutvikling og støtte til omstilling
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
405-1
Beskrivelse
Mangfold i styringsorganer og blant ansatte
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert
GRI-element
405-2
Beskrivelse
Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn
Rapportering
BR: Arbeidsmljø og kompetanse
Status
Rapportert

ØKONOMISKE INDIKATORER

GRI-element
103-1
Beskrivelse
Forklaring og avgrensning av tema
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver, Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
103-2
Beskrivelse
Ledelsens tilnærming
Rapportering
ÅR: Introduksjon til virksomheten
BR: Petoros hovedmål og oppgaver, Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
103-3
Beskrivelse
Evaluering av ledelsens tilnærming
Rapportering
Informasjon ikke tilgjengelig
Status
Ikke rapportert
GRI-element
201-1
Beskrivelse
Direkte økonomiske verdier skapt og distribuert
Rapportering
BR: Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
Status
Rapportert
GRI-element
205-2
Beskrivelse
Opplæring og kommunikasjon om policy og prosesser knyttet til anti-korrupsjon
Rapportering
BR: Styringsstruktur, eierstyring og selskapsledelse
Status
Rapportert
GRI-element
205-3
Beskrivelse
Bekreftede tilfeller av korrupsjon og korrigerende tiltak
Rapportering
Status