Bærekraftsrapport
Petoro
Baerekraftsrapport_2021

Strategi for bærekraft og verdiskaping

Line%2031

Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft

Tabellene nedenfor gir en oversikt over sentrale nøkkeltall for bærekraft for henholdsvis Petoro AS og SDØE-porteføljen.
Tabell_3
Tabell%204_1
Tabell_4_2
Tabell4_3Milj%C3%B8utslipp
Tabell%204_4