Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023

Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) referanseindeks

Petoros bærekraftsrapport for 2023 er utarbeidet i tråd med TCFDs anbefalinger.
Forklaringer til referanser:
Referanser til Petoros Bærekraftsrapport (BR) og Årsrapport (ÅR)

TFCD Anbefaling

Styring

Beskriv virksomhetens styring av klimarelaterte trusler og muligheter.
Anbefaling
Beskriv styrets oppsyn med klimarelaterte trusler og muligheter 
Referanser
BR: "Klimarisiko, -mål og –strategi", "Eierstyring og selskapsledelse " 
ÅR: "Styring og kontroll", "Vurdering av fremtidsutsikter" 
Anbefaling
Beskriv ledelsens rolle i vurdering og styring av klimarelaterte trusler og muligheter 
Referanser
BR: "Administrerende direktør har ordet" 
ÅR: "Risikostyring og internkontroll", "Redegjørelse for samfunnsansvar"

Strategi

Beskriv aktuelle og potensielle konsekvenser av klimarelaterte trusler og muligheter på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging. 
Anbefaling
Beskriv klimarelaterte trusler og muligheter virksomheten har identifisert på kort, mellomlang og lang sikt. 
Referanser
BR: "Klimarisiko, -mål og –strategi", "Administrerende direktør har ordet" 
ÅR: "Årsberetning 2023", "Vurdering av fremtidsutsikter", "Redegjørelse for samfunnsansvar" 
Anbefaling
Betydningen av klimarelaterte trusler og muligheter for virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging  
Referanser
BR: “Klimarisiko, -mål og –strategi”, “Administrerende direktør har ordet”, “Utslipp av klimagasser”
ÅR: “Årsberetning 2023”, “Vurdering av fremtidsutsikter”, “Redegjørelse for samfunnsansvar”
Anbefaling
Beskriv den potensielle betydningen av ulike scenarioer, inkludert et 2C-scenario, på virksomhetens forretninger, strategi og finansielle planlegging 
Referanser
BR: "Klimarisiko, -mål og –strategi", "Administrerende direktør har ordet", "Utslipp av klimagasser"
ÅR: "Årsberetning 2023", "Vurdering av fremtidsutsikter", "Redegjørelse for samfunnsansvar"

Risikostyring

Beskriv hvordan virksomheten identifiserer, vurderer og håndterer klimarelatert risiko. 
Anbefaling
Beskriv prosessene virksomheten benytter for å identifisere og vurdere klimarelatert risiko.
Referanser
BR: "Klimarisiko, -mål og –strategi", "Utslipp av klimagasser" 
ÅR: "Risikostyring og internkontroll", "Eierstyring og selskapsledelse", "Redegjørelse for samfunnsansvar"
Anbefaling
Beskriv virksomhetens prosesser for håndtering av klimarelatert risiko. 
Referanser
BR: “Klimarisiko, -mål og –strategi”, “Utslipp av klimagasser” 
ÅR: “Risikostyring og internkontroll”, “Eierstyring og selskapsledelse”, “Redegjørelse for samfunnsansvar”
Anbefaling
Beskriv hvordan prosesser for å identifisere, vurdere og håndtere klimarelatert risiko er integrert i virksomhetens helhetlige risikostyring. 
Referanser
BR: “Klimarisiko, -mål og –strategi”, “Utslipp av klimagasser” 
ÅR: “Risikostyring og internkontroll”, “Eierstyring og selskapsledelse”, “Redegjørelse for samfunnsansvar”

Mål og metoder

Beskriv metoder, mål og parametere som brukes for å vurdere og håndtere relevante klimarelaterte trusler og muligheter. 
Anbefaling
Beskriv metodene virksomheten bruker for å vurdere klimarelaterte trusler og muligheter i lys av dens strategi og prosesser for risikostyring 
Referanser
BR: "Klimarisiko, -mål og –strategi", "Utslipp av klimagasser" 
ÅR: "Risikostyring og internkontroll", "Eierstyring og selskapsledelse", "Redegjørelse for samfunnsansvar", 
Anbefaling
Beskriv Scope 1, Scope 2, og hvis hensiktsmessig, Scope 3-klimagassutslipp, og de relaterte risikofaktorene. 
Referanser
BR: "Utslipp av klimagasser"
Anbefaling
Beskriv målene virksomheten bruker for å håndtere klimarelaterte trusler og muligheter og resultater i forhold til målene. 
Referanser
BR: "Utslipp av klimagasser", "Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål", "Klimarisiko, -mål og –strategi"