Bærekraftsrapport
Petoro
Stikktittel%20undersider%202023

Petoros strategi for bærekraftig verdiskaping

Line%2031

Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft

Tabellene nedenfor gir en oversikt over sentrale nøkkeltall for bærekraft for henholdsvis Petoro AS og SDØE-porteføljen. I avsnittene senere beskrives og forklares de ulike nøkkeltallene mer i detalj. Det kan bli foretatt justeringer av operatørenes tidligere innrapporterte tall for miljøutslipp. I årets rapport er disse avvikene for 2021 og 2022 ubetydelige.
Nokkeltall_for_Petoro_2023
Nokkeltall_for_SDOE-portefoljen-Verdiskaping_og_produksjon-2023-2
Nokkeltall_for_SDOE-portefoljen_Utslipp_av_klimagasser_2023-2
Nokkeltall_for_SDOE-portefoljen-Miljoutslipp_2023
Nokkeltall_for_SDOE-portefoljen-sikkerhet_2023-2