Bærekraftsrapport
Petoro
B%C3%A6rekraftsrapport_tittel
2023
Petoro er en stor aktør på norsk sokkel, og vi har derfor et ansvar for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv. Åpenhet og dialog om dette temaet er viktig sett i lys av det energitrilemmaet vi har i dag; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi som er tilgjengelig for alle til en akseptabel pris.

55%

Reduksjon av utslipp innen 2030

Petoro har et mål om å redusere utslippene fra SDØE-porteføljen (målt i eierandel) med minst 55 % innen 2030 sammenlignet med 2005 (scope 1).
Kristin%20leder

Administrerende direktør har ordet

Petoros visjon er å være en drivkraft på norsk sokkel hvor en viktig del av vårt arbeid er rettet mot å bidra til industrielle forbedringer som kommer hele porteføljen til gode. Dette er gjenspeilet i vår strategi som springer ut av oppgaven med å bidra til høy sikkerhet, bærekraftige løsninger og høyest mulig verdiskaping.

Petoros strategi for bærekraft og verdiskaping

 • Om Petoro
 • Petoros hovedmål og oppgaver
 • Petoros verdier og samfunnsansvar
 • Petoro og utvalgte FN-bærekraftsmål
 • Oppsummering av nøkkeltall for bærekraft
FN-ikoner-4og3

Utslipp av klimagasser

 • Klimarisiko, -mål og -strategi
 • Utslipp av klimagasser fra SDØE-porteføljen
 • Tiltak for reduserte utslipp av klimagasser i SDØE-porteføljen
 • Utslipp av klimagasser Petoro AS
55sirkler_h_2

Samfunn, sosialt & styring

 • Helse og sikkerhet på norsk sokkel
 • Arbeidsmiljø og kompetanse i Petoro AS
 • Bidrag til økonomisk vekst, forskning og utvikling og innovasjon
 • Ansvarlig forretningsvirksomhet
Folk%20i%20Petoro1

Miljøutslipp til luft og sjø

 • Utslipp av NOX
 • Utslipp av SOX
 • Utslipp av nmVOC
 • Utslipp til sjø (produsert vann og kjemikalier)
shutterstock_1114647401_1900