En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
Faktabokser-Q3-2022-no_

Ny Snøhvit-plan levert

[21.12.2022]
Partnerskapet i Snøhvit leverte tirsdag 20.12 22 plan for utbygging og drift (PUD) for Snøhvit Future til olje- og energiminister Terje Aasland, i Hammerfest. Snøhvit-partnerne Equinor (operatør) Petoro, TotalEnergies, Neptune og Wintershall Dea skal investere 13,2 milliarder kroner i oppgraderinger av Hammerfest LNG (HLNG) på Melkøya.
 
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Ny Snøhvit-plan levert - 21.12.2022 13:00
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert
[13.12.2022]
Petoro har sammen med partner Sval Energi og operatør Wintershall Dea levert plan for utbygging og drift (PUD) til Olje- og energidepartementet for Dvalin Nord i Norskehavet. Utbyggingen skal kobles til Heidrun-plattformen via en bunnramme på eksisterende Dvalin, og vil øke norsk gasseksport til Europa.
Plan for utbygging av Dvalin Nord innlevert - 13.12.2022
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne
[03.12.2022]
Partnerskapet har levert plan for utbygging drift (PUD) for Verdande til Olje- og energidepartementet.
Verdande sikrer viktige oljevolumer til Norne - 06.12.2022 11:00
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa
[22.11.2022]

Partnerskapet i Irpa leverte i dag inn plan for utbygging og drift av gassfunnet til Olje- og energidepartementet. Partnerskapet består av Equinor Energy AS (operatør) 51%, Petoro (20%), Wintershall DEA (19%) og Shell (10%). Utbyggingen vil sikre trygge leveranser av gass til Europa.

Irpa i Norskehavet vil sikre mer gass til Europa - 22.11.2022
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 37 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2021-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver