En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
faktaboks-no-hovedbanner-Q3-2021
Cecilie Point Pedersen (fra venstre), TotalEnergies, Wenche Tjelta Johansen, Oljedirektoratet, Stein Wolden, ConocoPhillips, Kjell Morrisbak-Lund, Petoro, Marte Mjøs Persen, olje- og energiminister og fra Equinor Arild Gjerstad, Cecilie Aarskog Bekkeheien og Kjetil Hove. (Foto: Arne Reidar Mortensen / Equinor ASA)

Investerer 10 milliarder på Osebergfeltet

[26.11.2021]
Oseberg-partnerne har tatt en investeringsbeslutning på 10 milliarder kroner i videreutvikling av feltet.
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
Ekstreme priser gir rekordhøy kontantstrøm
[28.10.2021) - Pressemelding 3. kvartal 2021
Petoro leverte en kontantstrøm på 98 milliarder per tredje kvartal. Kontantstrømmen for tredjekvartalet isolert er på 44 milliarder, noe som er den høyeste for et kvartal i Petoros historie.
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
PUD for Ormen Lange undervannskompresjon
[20.09.2021]
Ormen Lange-partnerne har tatt en endelig investeringsbeslutning for et undervanns-våtgass kompresjonsprosjekt, på et av Norges største gassfelt. Plan for utvikling og drift (PUD) sendes til Olje- og energidepartementet i dag.
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
Usedvanlig god lønnsomhet, lave utslipp – Troll 3 produserer fra i dag
[30.08.2021]
I dag starter produksjonen fra Troll fase 3. De nye brønnene som skal produsere er knyttet opp til Troll A og vil forlenge plattformens levetid til etter 2050. Fase 3 har en balansepris på under 10 dollar og et CO2-utslipp på under 0,1 kilo per fat.
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 36 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2020-1no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.