En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
2022-Q1-faktaboks-no-hovedbanner
Fra venstre: Tom Elseth, Prosjektdirektør Equinor; Arild Stavnem, Petoro; Gunn Gadeholt, Spirit Energy; Geir Tungesvik, Konserndirektør Equinor; Olje- og energiminister Terje Aasland og Ørjan Jentoft, Vår Energi

PUD for Halten-øst levert i dag

[25.05.2022]
Partnerskapet i Halten øst leverte i dag, onsdag 25. mai, plan for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Aasland. Planen legger opp til investeringer på rundt ni milliarder kroner i utbygging nær Åsgard i Norskehavet. Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet er Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro.
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål
[11.05.2022] - Pressemelding 1. kvartal 2022
Petoro leverte rekordhøye 113 milliarder kroner i kontantstrøm til staten fra SDØE-porteføljen i første kvartal 2022. Dette er 87 milliarder mer enn i første kvartal 2021. Årsaken til rekordresultatet skyldes god drift og eksepsjonelt høye produktpriser som følge av krigen i Ukraina.
Petoro leverer 113 milliarder og setter høye klimamål - 11.05.2022 10:00
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen
[11.05.2022]
Petoro publiserer i dag sin første bærekraftsrapport for å belyse betydningen av Petoro og SDØE-porteføljen i et bærekraftsperspektiv.  - Dette understrekes av energi-trilemmaet vi står overfor; energisikkerhet, omstilling til en bærekraftig fremtid og energi tilgjengelig for alle til en akseptabel pris, sier administrerende direktør Kristin Kragseth.
55 % utslippskutt fra SDØE- porteføljen - 11.05.2022 10:00
32 plasser opp!
32 plasser opp!
[25.03.2022]
Petoro gjorde et hopp på 32 plasser på SHE-indexen for 2021, og kom på en fin 16. plass med en score på 84 poeng! Selskapene i energibransjen har et snitt på 73 poeng. Petoro ligger på en 2. plass i Norge bak Equinor i energibransjen. 84 norske selskaper med mer enn 50 ansatte deltok. IKEA ble i år best av alle med en score på 95 poeng.
32 plasser opp! - 25.03.2022 11:00
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 37 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2021-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver