En drivkraft på norsk sokkel
Den norske stat har andeler i en rekke olje- og gassfelt, rørledninger og landanlegg tilknyttet norsk kontinentalsokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse andelene ivaretas av Petoro AS. Selskapets viktigste oppgave er å skape størst mulig verdi og oppnå høyest mulig inntekt til staten fra SDØE. Kontantstrømmen fra SDØE blir i sin helhet overført til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet).
2022-Q2-faktaboks-no-hovedbanner4
- Vi bidrar til sikre og pålitelige energileveranser med lave utslipp, til et marked i Europa som er svært presset, og i lys av dette er vi svært fornøyd med at Snøhvitfeltet nå leverer gass igjen, etter nedstengning som følge av brannen på Melkøya i 2020, sier administrerende direktør i Petoro Kristin F. Kragseth.  Foto: Harald Pettersen / Equinor

1,3 milliarder til AS Norge hver dag

[03.08.2022] - Pressemelding 2. kvartal 2022
Petoro har levert en netto kontantstrøm på 234 milliarder kroner per andre kvartal 2022, 48 milliarder mer enn resultatet for hele rekordåret 2021. Netto kontantstrøm for andre kvartal isolert var på 121 milliarder kroner. Dette betyr at SDØE-porteføljen som Petoro forvalter bidro med 1,3 milliarder til den norske velferdsstaten hver eneste dag i første halvår av 2022.
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
1,3 milliarder til AS Norge hver dag - 03.08.2022 10:00
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner
[27.06.2022]
Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE) som forvaltes av Petoro er per 1.1.2022 verdsatt til 1584 milliarder kroner ifølge en verdivurdering utført av Rystad Energy på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet.
Verdien av SDØE-porteføljen økt med 540 milliarder kroner - 27.06.2022 15:00
Utreder havvindpark ved Troll
Utreder havvindpark ved Troll
[17.06.2022]
Partnerskapene i Troll- og Oseberglisensene Petoro, TotalEnergies, Shell, ConocoPhillips og Equinor, annonserte fredag 17. juni prosjektet Trollvind. I første omgang er det igangsatt en mulighetsstudie for en flytende havvindpark i Troll-området om lag 65 kilometer vest for Bergen.
Utreder havvindpark ved Troll - 17.06.2022 12:00
PUD for Halten-øst levert i dag
PUD for Halten-øst levert i dag
[25.05.2022]
Partnerskapet i Halten øst leverte i dag, onsdag 25. mai, plan for utbygging og drift til olje- og energiminister Terje Aasland. Planen legger opp til investeringer på rundt ni milliarder kroner i utbygging nær Åsgard i Norskehavet. Området består av seks gass- og kondensatfunn og opsjon for ytterligere tre prospekter. Partnerskapet er Equinor, Vår Energi, Spirit Energy og Petoro.
PUD for Halten-øst levert i dag - 25.05.2022 12:00
petroro_circles_blue072

SDØE-fakta

Petoro ivaretar Statens direkte økonomiske engasjement og er rettighetshaver til om lag 1/3 av olje og gassreservene med andeler i 37 produserende felt på norsk sokkel.
femfelt2021-no
Resultater

Resultater

Petoro skal på forretningsmessig grunnlag skape størst mulig økonomiske verdier fra SDØE.
Resultater
Organisasjon

Organisasjon

Petoro har en liten og flat organisasjon med medarbeidere som har høy kompetanse og bred erfaring fra petroleums-virksomheten.
Organisasjon
Hovedoppgaver

Hovedoppgaver

Ivaretakelse av statens andeler, overvåking av avsetningen av statens petroleum og økonomistyring.
Hovedoppgaver