Publisert

Petoro publiserer på denne web-siden års- og kvartalsrapporter fra virksomheten i Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Her vil du finne rapporter fra styret, pressemeldinger og kvartalspresentasjoner fra pressekonferanser. "Presentasjoner" viser til foredrag og innlegg selskapet har gitt på konferanser og seminarer.

Presentasjoner

Presentasjoner, synspunkter og uttalelser fra Petoro blir lagt under denne linken. Dette kan være i form av artikler, intervjuer, sitater, presentasjoner eller på annen måte.
Tittel/anledning
Navn
Sted/Dato
Grethe K. Moen
Stavanger
07-03-2019
Grethe K. Moen
Stavanger
14-03-2018
Grethe K. Moen
Stavanger
01-11-2017
Grethe K. Moen
Stavanger
15-03-2017
Grethe K. Moen
Stavanger
03-11-2016
Grethe K. Moen
Stavanger
16-03-2016
Grethe K. Moen
Stavanger
03-11-2015
Grethe K. Moen
Stavanger
13-03-2015