Hjem   |   Sidekart   |   English version
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL

Om Petoro


Petoro AS er et statlig aksjeselskap som forvalter den norske stats egen olje og gass samt eierandeler i tilknyttede anlegg i havet og på land. Disse eierandelene kalles ”Statens direkte økonomiske engasjement” (SDØE) og omfatter en tredel av Norges olje- og gassreserver, 32 felt i produksjon, den største eierandelen i transportrørledningene til havs og 137 utvinningstillatelser (”lisenser”) (våren 2012). Petoros formelle rolle er å være rettighetshaver, det vil si opptre som eier på vegne av staten.


Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

Telefon:   51 50 20 00   ,   Telefaks: 51 50 20 01

epost:
post@petoro.no
Års- og kvartalsrapporter
Andre rapporter
Finanskalender
Presentasjoner
Ledige stillinger
Registrere/endre CV
Arbeide i Petoro
Arbeidsmiljø, lønn
og goder
Mål, visjon, verdier
Historie
Virksomhetsstyring
Etiske retningslinjer
Organisasjon
SDØE-fakta
Kontaktinformasjon
Publisert
Karriere
Om Petoro
Hurtiglinker