Hjem   |   Sidekart   |   English version
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL

Modne oljefelt


Realisere potensialet i og nær store modne felt
De store feltene i SDØE-porteføljen opereres av Statoil og med de store internasjonale selskapene og Petoro som rettighetshavere. Problemstillingene som de modne områdene står overfor er av et slikt omfang og kompleksitet at utvikling av og meningsbryting om løsningsalternativ er essensiell. Det er en utfordring at partnerne i begrenset grad gjennomfører egne studier for å etablere alternative løsninger i forhold til operatørens løsninger. Dette gjør partnerrollen for Petoro svært viktig og forsterker behovet for innsats fra Petoros side.

Petoros innsats for å realisere potensialet i og nær store felt vil bli rettet mot å øke utvinningen på prioriterte installasjoner gjennom teknologivalg, effektive dreneringsmetoder og økt boretakt for å ferdigstille flere brønner per år. Arbeidet vil bidra til å få til en omstilling i hvordan feltene drives i forhold til i dag. Selskapet vil også arbeide for helhetlige områdeløsninger gjennom å prioritere utvalgte installasjoner til feltsentre og sørge for en tidsriktig innfasing av funn.

Petoro har best mulighet for påvirkning tidlig i beslutningsprosessene der Petoro selv eller i samarbeid med andre selskaper har gjort eget arbeid som grunnlag for egne syn og posisjoner.
Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

Telefon:   51 50 20 00   ,   Telefaks: 51 50 20 01

epost:
post@petoro.no
Års- og kvartalsrapporter
Andre rapporter
Finanskalender
Presentasjoner
Ledige stillinger
Registrere/endre CV
Arbeide i Petoro
Arbeidsmiljø, lønn
og goder
Mål, visjon, verdier
Historie
Virksomhetsstyring
Etiske retningslinjer
Organisasjon
SDØE-fakta
Kontaktinformasjon
Publisert
Karriere
Om Petoro
Hurtiglinker