Hjem   |   Sidekart   |   English version
Petoro - en drivkraft på norsk sokkel
PETORO  |  EN DRIVKRAFT PÅ NORSK SOKKEL

Ledige stillinger

karriere_mobilweb
Jobben min er å skape størst mulig verdi for Norge. Vil du bli med?

Den norske stat eier store andeler i olje- og gasslisensene på norsk sokkel gjennom Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE). Disse eierandelene forvaltes av Petoro AS. Vi som arbeider i selskapet har som vår viktigste oppgave å bidra til størst mulig verdiskaping fra statens direkte eierandeler - verdier som kommer hele Norge til gode.

Oppgaven å skape verdier er både spennende og utfordrende. Et godt samarbeid internt og med andre selskaper, myndigheter og eksterne kompetansemiljøer, er helt sentralt for at Petoro skal nå sine mål.

Petoros unike posisjon på norsk sokkel gir oversikt og innsikt som setter medarbeiderne i stand til å se nye forretningsmessige muligheter. Den store porteføljen av felt og lisenser samt medarbeidernes kompetanse gjør at vi kan påvirke utviklingen av det norske olje- og gasseventyret.

Vi er i underkant av 70 ansatte med et bredt spekter av kompetanse og erfaring.

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med aktuelle kandidater, så send oss gjerne en åpen søknad. Registrer din CV under åpen stilling dersom du er interessert i å komme i kontakt med Petoro.

Les mer om å arbeide i Petoro
 
 

Besøksadresse: Øvre Strandgate 124, 4005 Stavanger
Postadresse: Postboks 300 Sentrum, 4002 Stavanger

Telefon:   51 50 20 00   ,   Telefaks: 51 50 20 01

epost:
post@petoro.no
Års- og kvartalsrapporter
Andre rapporter
Finanskalender
Presentasjoner
Ledige stillinger
Registrere/endre CV
Arbeide i Petoro
Arbeidsmiljø, lønn
og goder
Mål, visjon, verdier
Historie
Virksomhetsstyring
Etiske retningslinjer
Organisasjon
SDØE-fakta
Kontaktinformasjon
Publisert
Karriere
Om Petoro
Hurtiglinker